ZUS odwleczony

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien przekazać ostatecznie do końca października b.r. otwartym funduszom emerytalnym wszystkie zaległe składki - poinformował posłów ze specjalnej komisji zajmującej się reformą emerytalną Stanisław Alot, prezes ZUS. Opóźnienia wywołane są kłopotami we wdrażaniu przez Prokom systemu informatycznego w ZUS oraz, na co wskazują przedstawiciele tej instytucji, weryfikacja błędów w otrzymanych deklaracjach ubezpieczeniowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien przekazać ostatecznie do końca października b.r. otwartym funduszom emerytalnym wszystkie zaległe składki - poinformował posłów ze specjalnej komisji zajmującej się reformą emerytalną Stanisław Alot, prezes ZUS. Opóźnienia wywołane są kłopotami we wdrażaniu przez Prokom systemu informatycznego w ZUS oraz, na co wskazują przedstawiciele tej instytucji, weryfikacja błędów w otrzymanych deklaracjach ubezpieczeniowych.

Zdaniem Stanisława Alota, system komputerowy ZUS "ruszył w terminie, ale nie był do końca sprawny". W pełni sprawy ma być dopiero od listopada b.r. (obecnie nie działa m.in. system informacji o stanie kont płatników i ubezpieczonych).

Do tej pory ZUS zapłacił Prokomowi ok 200 mln. PLN (z ponad 700 PLN, jakie przewidziano za realizację całego kontraktu). Adam Kapica, odpowiedzialny w ZUS za wdrożenie systemu informatycznego oraz Ryszard Krauze, prezes Prokomu, podpisali aneks do generalnej umowy na wykonanie systemu. Treścią tego aneksu jest harmonogram dalszego wdrażania systemu i likwidacji powstałych opóźnień. Komisja sejmowa oceni jego wykonanie na początku września b.r.