ZUS nie rozpoczął jeszcze prac nad stworzeniem kont ubezpieczonych

Mimo zapewnień przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie jest możliwa teletransmisja za pośrednictwem tworzonej wspólnie z Telekomunikacją Polską SA sieci ekstranet. Numer dostępowy działa jedynie w Warszawie. Według zapewnień Stanisława Alota, prezesa ZUS, płatnicy w całej Polsce mogą jednak od kwietnia przekazywać dane za pośrednictwem Internetu.

Mimo zapewnień przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie jest możliwa teletransmisja za pośrednictwem tworzonej wspólnie z Telekomunikacją Polską SA sieci ekstranet. Numer dostępowy działa jedynie w Warszawie. Według zapewnień Stanisława Alota, prezesa ZUS, płatnicy w całej Polsce mogą jednak od kwietnia przekazywać dane za pośrednictwem Internetu.

Zdaniem Stanisława Alota, ZUS zdąży również z przygotowaniem się do pierwszego przekazywania składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Wcześniej jednak muszą zostać utworzone konta ubezpieczonych i płatników. Na nich będą rejestrowane informacje o przekazanych w kwietniu składkach, a tym samym wartości składek dla OFE. Proces ich tworzenia jeszcze się nie rozpoczął, gdyż Zakład nadal przetwarza napływające dokumenty (zakończy prace do 20 kwietnia br.). Pierwsza składka, przekazywana do płatników sfery budżetowej, wpłynie na konta OFE 17 maja br. Według nieoficjalnych informacji, w ZUS-ie pojawiła się koncepcja przesunięcia tego terminu na wrzesień-październik br.

Przed ponad tygodniem odbyło się pierwsze spotkanie między przedstawicielami ZUS i pionów informatyki OFE. "Cztery z 18 działających OFE rozpoczęły już testy systemów współpracujących z nami. Na razie odbywa się to na podstawie projektu rozporządzenia, określającego zakres przekazywanych danych" - mówi Stanisław Alot. Na ich podstawie ZUS stworzy Centralny Rejestr Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Rada Ministrów (RM) nie podpisała jednak wczoraj tego rozporządzenia. Zostanie ono zatwierdzone nie wcześniej niż na kolejnym posiedzeniu RM, które odbędzie się w przyszły wtorek. Tym samym 16 kwietnia br. towarzystwa nie będą mogły przekazać informacji, z kim podpisały umowy ubezpieczeniowe.

Zdania przedstawicieli OFE na temat przygotowania ZUS do wymiany danych są podzielone. "Interfejs przedstawiony przez Zakład nie odzwierciedla zapisów w rozporządzeniu. Czekamy na ostateczną wersję. Jesteśmy jednak mile zaskoczeni informatycznym przygotowaniem ZUS-u i liczymy na to, że część składki przeznaczona dla funduszy wpłynie w maju" - mówi Konrad Perliński, dyrektor Biura Operacyjnego w PTE Bankowy.

Jednocześnie pragnący zachować anonimowość przedstawiciel innego powszechnego towarzystwa emerytalnego stwierdził, że spotkanie nie wniosło nic nowego. "ZUS zabiera się do pracy z dużym opóźnieniem. To pierwsze spotkanie od 6 miesięcy, zwołane pod presją środowiska. Tydzień to zbyt krótki okres, aby przetestować prawidłowość wymiany danych między OFE a ZUS. Trudno ocenić stopień zaawansowania prac informatycznych w ZUS-ie, ale jeśli Zakład nie mógł dotychczas założyć indywidualnych kont ubezpieczonych, oznacza to, że - mimo deklaracji - 23 miliony dokumentów ubezpieczeniowych nie zostały jeszcze przetworzone" - dodaje.