ZUS nadal testuje system kont płatników i ubezpieczonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal przygotowuje się do utworzenia kont płatników i ubezpieczonych. W pierwszym tygodniu po Świętach Wielkanocnych zakończono jednak przetwarzanie 23 mln dokumentów zgłoszeniowych, które płatnicy przesłali na początku 1999 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal przygotowuje się do utworzenia kont płatników i ubezpieczonych. W pierwszym tygodniu po Świętach Wielkanocnych zakończono jednak przetwarzanie 23 mln dokumentów zgłoszeniowych, które płatnicy przesłali na początku 1999 r. Dopiero po ich wprowadzeniu możliwe jest utworzenie pełnowartościowych kont płatników i ubezpieczonych, które będą zawierać pełne dane, w tym numery NIP, REGON czy PESEL, jak również informacje o przekazanych składkach.

Termin w połowie maja

Równolegle trwają testy systemu zakładania kont. ZUS sprawdza procedury identyfikacji płatników i ubezpieczonych, ale także kontroluje sposób rozdzielania składek na odpowiednie konta poszczególnych funduszy - chorobowego, rentowego, emerytalnego, zdrowotnego Funduszu Pracy czy Otwartych Towarzystw Emerytalnych (OFE). Przedstawiciele ZUS zapewniają jednak, że wszystkie konta będą gotowe przed 15 maja br., kiedy to nastąpi pierwszy transfer składek między ZUS a OFE. Nie potrafią jednak podać dokładnego terminu zakończenia tych prac.

Nadal nie utworzono Centralnego Rejestru Otwartych Funduszy Emerytalnych. Opóźnienie prac związane jest z brakiem odpowiednich przepisów prawnych. Rozporządzenie określające zakres wymienianych między ZUS a OFE danych zostało już wprawdzie opracowane, ale nie jest jeszcze podpisane. "Nie ma sensu informować o sposobie wymiany danych, skoro nie wiemy, jakie informacje będziemy wzajemnie przekazywać" - tłumaczą przedstawiciele ZUS.

Brak informacji ze strony ZUS stanowi podstawowy zarzut stawiany przez przedstawicieli agentów transferowych, którzy mają zajmować się przetwarzaniem danych na potrzeby OFE. "Odczuwamy ogólny niedosyt, jeśli chodzi o kontakty z ZUS. Trudno nam uzyskać jakiekolwiek informacje. Więcej dowiadujemy się z gazet. Naszym zdaniem jesteśmy ignorowani jako przyszły partner, a to z nami przecież ZUS będzie się komunikował. Przygotowaliśmy się do wymiany danych jedynie na podstawie specyfikacji dostarczonej przez Prokom Software. Nie mogę jednak powiedzieć, abyśmy byli przygotowani w 100%" - twierdzi przedstawiciel jednego z agentów transferowych.

Uchylić rąbka tajemnicy

W ubiegłym tygodniu (8 kwietnia) odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i OFE, na którym ZUS przedstawił stan prac i sposób współpracy. Nie zaproszono na nie jednak najbardziej zainteresowanych - przedstawicieli agentów transferowych. Omówiono na nim rozporządzenie Rady Ministrów, dotyczące wymiany danych ZUS-OFE. Dyskutowano również o sposobie nawiązywania połączeń. Zdecydowano się na dwa, niezależne od proponowanych płatnikom składek ZUS. Dane będą wymieniane za pośrednictwem Internetu lub dedykowanych łączy zestawionych bezpośrednio między ZUS-em a agentem transferowym. Na spotkaniu zaprezentowano również długo oczekiwany harmonogram współpracy i testów wymiany danych (pierwsze odbędą się 12-16 kwietnia br.). Przedstawiciele OFE otrzymali także przygotowaną dla nich wersję Programu Płatnika Teletransmisja.