ZUS modernizuje Kompleksowy System Informatyczny…

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powierzył na cztery lata rozwój i modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego spółce Capgemini Polska, należącej do grupy kapitałowej Capgemini.

Głównego wykonawcę projektu wspiera firma Infovide-Matrix SA. Jednym z istotnych zadań jest dostosowanie aplikacji do zmian legislacyjnych. Ważną częścią projektu jest dążenie do stworzenia e-Urzędu, który ułatwi kontakt z ZUS-em wszystkim ubezpieczonym.

...a KRUS usprawnia zarządzanie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrożyła pakiet rozwiązań firmy Dell Software (wcześniej Quest Software): Availability Suite for Active Directory do usprawnienia zarządzania środowiskiem AD. Spotlight on Active Directory będzie używane do przeprowadzania w czasie rzeczywistym szczegółowej diagnostyki środowiska Active Directory, a Recovery Manager for Active Directory – do kompleksowego zarządzania odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory. Zastosowanie nowych narzędzi pozwoli szybciej rozwiązać problemy wydajnościowe i umożliwi zautomatyzowanie odzyskiwania danych i przeprowadzanie backupu środowiska AD. Łatwa w obsłudze konsola graficzna Availability Suite for Active Directory ułatwia natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie problemów w replikacji, wydajności, synchronizacji oraz dostępności. Pozwala na szybkie odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, a także przeprowadzanie backupu bez powodowania przestojów w pracy użytkowników.


TOP 200