ZPP: winien Prokom i złe zarządzanie

Związek Powiatów Polskich (ZPP), odpowiadający za obsługę informatyczną terytorialnych komisji podczas ostatnich wyborów samorządowych, przedstawił wyniki niezależnej ekspertyzy mającej wyjaśnić przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania systemu wyborczego.

Ekspertyza miała przedstawić opinię na temat realizacji zadań poszczególnych jednostek zaangażowanych w budowę i obsługę wyborczego systemu informatycznego, zwłaszcza firm występujących jako podwykonawcy ZPP – łódzkiego Pixela i spółki TBD (Terenowy Bank Danych). W opublikowanym raporcie czytamy, iż „nie stwierdza się uchybień w realizacji zakresów, jakości oraz terminowości przedmiotu umów przez ZPP oraz przedsiębiorstwa Pixel i TBD. Wobec zebranych informacji niezrozumiały jest powód, dla którego firma Pixel publicznie bierze odpowiedzialność za niewydolność systemu obsługującego wybory samorządowe...”.

Ekspertyza przygotowana na zlecenie ZPP wykazuje, że błąd wynikał z zastosowania nienależycie przetestowanego oprogramowania i platformy sprzętowej – centralnego serwera IBM. Firmy Pixel i TBD na potrzeby projektu przygotowały pierwotnie oprogramowanie dla platformy Oracle. Prokom na kilkanaście dni przed wyborami dostarczył natomiast serwer IBM z bazą DB2 i narzędzia do przetworzenia kodu. Podczas konwersji pojawiły się błędy, które spowodowały ograniczenie wydajności przetwarzania danych spływających z ośrodków lokalnych. Raport stwierdza, że pomimo usunięcia usterek wynikających z konwersji Oracle>DB2, nie udało się uniknąć problemów z systemem także w II turze wyborów. Analizy dowodzą, że przyczyną problemów mogła więc być nienależycie przetestowana lub skonfigurowana platforma sprzętowa (dostarczony tuż przez wyborami serwer IBM).

Zobacz również:

  • Mniej czasu na zbudowanie takiej potęgi potrzebował tylko Facebook

„Błąd techniczny leżał po stronie Prokomu; polegał on na automatycznym (maszynowym) przetworzeniu kodu dla Oracle na DB2 narzędziem P4 (autorstwa Prokomu) oraz jego bezkrytycznym zastosowaniu do liczenia głosów przez Prokom” – czytamy w raporcie. Analizy wykazują także niedociągnięcia organizacyjne, m.in. brak całościowego centralnego zarządzania projektem, niedostatecznej kontroli jakości i wieloobszarowego przetestowania systemu pod zakładanym obciążeniem.

Raport na zlecenie Związku Powiatów Polskich przygotował Piotr Chądzyński, niezależny konsultant IT, niegdyś przez wiele lat związany z Digital Equipment.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200