Z wiedzą pod strzechy

Już kilka tysięcy przedsiębiorców i samorządowców skorzystało ze szkoleń i konsultacji dotyczących funduszy strukturalnych organizowanych pod auspicjami firm teleinformatycznych. Nad stworzeniem podobnych projektów myślą kolejne firmy informatyczne i konsultingowe.

Już kilka tysięcy przedsiębiorców i samorządowców skorzystało ze szkoleń i konsultacji dotyczących funduszy strukturalnych organizowanych pod auspicjami firm teleinformatycznych. Nad stworzeniem podobnych projektów myślą kolejne firmy informatyczne i konsultingowe.

Paweł Niedźwiadek, konsultant prowadzonego pod patronatem Cisco Systems, Intela i Microsoftu programu ITeraz Europa, był już kilkakrotnie z wizytą w Urzędzie Miasta Kraśnika. Za pierwszym razem przeprowadził kilkudziesięciominutową prezentację poświęconą strategii informatyzacji miasta. Nakreślił potencjalne kierunki rozwoju, wskazał możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prezentacja zrobiła wrażenie na kierownikach wydziałów urzędu miasta.

"Prelegent mówił przystępnym językiem. Prezentacja nie koncentrowała się wyłącznie na temacie inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Mówił o tym, jak przygotować wnioski do wytycznych związanych np. z budową społeczeństwa informacyjnego. Dzięki temu można zyskać dodatkowe punkty przy wycenie wniosku" - mówi Adam Horodecki, inspektor ds. funduszy w Biurze Burmistrza Urzędu Miasta Kraśnika. Dla miasta to bardzo ważne. Kraśnik stara się o dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego i robi wszystko, aby zapewnić powodzenie tego projektu. Uwzględnienie wytycznych dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego pozwala na zdobycie dodatkowych 2-3 punktów przy wycenie. Te mogą okazać się na wagę złota.

ITeraz fundusze

Odrębne spotkanie w Kraśniku zorganizowano dla małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W sumie od maja br. konsultanci uczestniczący w projekcie ITeraz Europa odbyli ponad 270 spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Przeprowadzili kilkanaście seminariów dla przedsiębiorców. Przeszkolili prawie 360 pracowników ze 180 firm komputerowych. "Wszystkie trzy grupy - urzędnicy, przedsiębiorcy i dostawcy IT , są w równym stopniu zainteresowane seminariami. Każda jednak inaczej rozkłada akcenty. Przedsiębiorców interesuje «żywa gotówka», a więc terminy składania wniosków, szczegóły formalne itp. Samorządowców interesuje przede wszystkim, na co mogą wydać te środki. Natomiast przedstawiciele firm komputerowych pytają o warunki ubiegania się o akredytację Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz możliwość dopasowania oferty handlowej do reguł rządzących przyznawaniem funduszy strukturalnych" - mówi Paweł Niedźwiadek.

Celem seminariów ITeraz Europa jest upowszechnienie wiedzy o funduszach strukturalnych i zasadach współfinansowania inwestycji przez Unię Europejską. Zdaniem dr Małgorzaty Bonikowskiej z Akademii Przedsiębiorczości, specjalistki w zakresie integracji europejskiej i komunikacji społecznej, wartość tego programu jest trudna do przecenienia, zwłaszcza z punktu widzenia samorządów. "Program pozwala spojrzeć na inwestycje infrastrukturalne w dłuższej perspektywie. Bez długofalowego planowania nie ma szans na uzyskanie unijnej pomocy" - mówi dr Małgorzata Bonikowska.

Dla wielu przedsiębiorców seminaria to jedyna dotąd okazja uzyskania informacji na temat funduszy Unii Europejskiej. Z takim zamiarem na spotkania ITeraz Europa trafiła m.in. Elżbieta Orleańczyk z firmy Behka Plast-Ifab z Bobolic, producenta węży chemicznych wykorzystywanych m.in. w budownictwie i medycynie. "W naszej okolicy nikt inny nie przeprowadza podobnych seminariów, więc jest to jedyna okazja do pozyskania podstawowych informacji" - twierdzi.

Wielu przedsiębiorców liczy, że seminaria zaktywizują okoliczne firmy i samorządy do bardziej energicznych działań. "W Słupsku i okolicach ludzie wiedzą niewiele na temat funduszy strukturalnych, a ta niewiedza jest barierą dla dalszego rozwoju. Może dzięki projektowi ITeraz Europa coś się zmieni" - mówi Renata Pawlaczyk, dyrektor handlowy w firmie Mars Computer Systems ze Słupska.

Jak mówi Andrzej Gałan, kierownik ITeraz Europa, zainteresowanie projektem jest duże we wszystkich regionach kraju. "Zaskoczeniem dla niektórych może być duża aktywność samorządowców i przedsiębiorców ze wschodnich województw kraju" - przyznaje. Zdaniem Adama Horodeckiego duże zainteresowanie ze strony tzw. ściany wschodniej projektem ITeraz Europa nie powinno dziwić. Te regiony od kilku już lat korzystają ze środków funduszy PHARE i SAPARD. Dysponują więc podstawową wiedzą na ten temat, i co najważniejsze przekonali się, że mają szansę na uzyskanie dofinansowania.

Projekt zorganizowany przez Cisco, Intela i Microsoft potrwa do 2006 r. Jak zapewnia Andrzej Gałan, projekt ITeraz Europa na pewno będzie miał kontynuację przy okazji kolejnej transzy funduszy strukturalnych.

O dostępie do funduszy

ITeraz Europa jest największym, ale nie jedynym projektem edukacyjnym prowadzonym przez firmy informatyczne w Polsce. Od marca br. - wraz z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Euro Info Center - prowadzi Europejską Akademię Biznesu dla Przedsiębiorstw. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat warunków prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej. Niezależnie od tej inicjatywy partnerzy SAP w zakresie wdrożeń SAP Business One organizują seminaria z zakresu metod pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje informatyczne prowadzone w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Nad inicjatywą przeznaczoną dla rynku MSP, dotyczącą szeroko rozumianych inwestycji informatycznych, pracuje także KPMG wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Domem Brokerskim Rynku Szkoleń 2 C i portalem e-Learning.pl. Projekt "Equal", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu "podniesienie produktywności grupy tzw. pracowników wiedzy, efektywności wykorzystania zasobów wiedzy w organizacji oraz budowę kapitału społecznego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod organizacji i zarządzania oraz nowatorskich systemów informacyjno-komunikacyjnych".

Najprościej mówiąc, dotyczy zarządzania wiedzą w organizacjach.

W ramach projektu, którego budżet przewidywany jest na 3 mln euro, KPMG wraz z partnerami chce przeprowadzić badania sektora MSP na temat wykorzystania narzędzi do zarządzania wiedzą. Na podstawie wyników specjaliści opracują dalszą strategię działania. Już dziś wiadomo jednak, że jednym z celów projektu będzie uzyskanie wsparcia w pozyskiwaniu funduszy na systemy zarządzania wiedzą, a więc także na wdrożenie narzędzi informatycznych służących do tego celu. Losy tego przedsięwzięcia rozstrzygną się prawdopodobnie jeszcze w listopadzie br. Jeśli jego twórcom uda się uzyskać dofinansowanie, projekt ruszy pełną parą na początku przyszłego roku.


TOP 200