Z uczelni do przemysłu

Centrum Technologiczne Suna

Centrum Technologiczne Suna

W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Politechniki Wrocławskiej powstaje na niej trzeci w Europie (po brytyjskim i niemieckim) ośrodek Sun Technologies Center (STC). Ośrodki takie powstawały do tej pory głównie w USA w ramach programu SunTREC (Sun Technology Research Education Center).

SunTREC jest inicjatywą adresowaną do ośrodków akademickich. Ma ona na celu wspieranie tworzonych lub już istniejących laboratoriów akademickich. Zamysł ten ma ułatwić opracowywanie, a następnie transfer zaawansowanych technologicznie rozwiązań i projektów z wyższych uczelni do przemysłu (prace konstrukcyjne, badawcze, obliczeniowe, rozwój zastosowań itp.). Równie istotna jest możliwość kształcenia studentów przy użyciu nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.

W grudniu 1995 r. trzy laboratoria Politechniki Wrocławskiej uzyskały status STC. Dwa z nich zostały bezpłatnie wyposażone przez Suna w sprzęt i oprogramowanie (o łącznej wartości ponad 150 tys. USD). Są to: ITMA (Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji) przemianowany na WCCT (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) oraz nowo otwarte laboratorium Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS).

WCTT powstało w celu stworzenia lepszej możliwości współpracy z przemysłem w zakresie opracowywania zastosowań. Struktura ta powstaje w oparciu o zasoby Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji, pomoc zakładów przemysłowych z regionu i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Sun Microsystems. Jednym z pierwszych zakładów, które zainteresowały się potencjałem WCTT są Zakłady Transportowe w Jelczu.

WCSS ma na celu świadczenie usług sieciowych i udostępnianie mocy obliczeniowej głównie jednostkom akademickim. Ośrodek powstał na bazie zasobów Centrum obliczeniowego PW uzupełnionych o zakupy z funduszy KBN oraz w oparciu o ofiarowane przez Suna 3 serwery SS20 i 5 graficznych stacji roboczych SPARCStation 5 z najnowszą wersją Solarisa 2.5.

Oprócz tego uczelnia uzyskała licencję na wybrane oprogramowanie SunSoftu dla obu laboratoriów, w tym środowisko narzędziowe z licencją na 25 użytkowników dla tworzenia oprogramowania w języku C (SPARCworks C) i w języku C++ (SPARCworks C++).


TOP 200