Z podwójną energią

Inteligentne sieci energetyczne - smart grids - pozwolą zaspokoić zwiększony popyt na energię, zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii i spełnić wymogi Unii Europejskiej. Doprowadzą też do pełnej konkurencji - klient zapłaci za zużycie naprawdę potrzebnej energii.

Powszechnie akceptuje się następującą definicję smart grid: sieć elektroenergetyczna, która potrafi harmonijnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników - wytwórców, odbiorców i tych, którzy pełnią obydwie te role - celem zapewnienia zrównoważonego, ekonomicznego i niezawodnego zasilania. Zdaniem prof. Tadeusza Skoczkowskiego, prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii, inwestycja w inteligentne sieci energetyczne to szansa na zwiększenie efektywności energetycznej i realizację celów pakietu klimatycznego UE. "Inteligentna sieć to system energetyczny XXI wieku, nad którym w naszym regionie jeszcze się nie pracuje. Warto, aby prace rozpoczęły się w Polsce" - mówi prof. Skoczkowski.

10%

o tyle zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię w Stanach Zjednoczonych dzięki tzw. inteligentnemu opomiarowaniu.

W Stanach Zjednoczonych inteligentne opomiarowanie pozwoliło na 10-proc. zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ograniczenie zapotrzebowania na moc w szczycie o 15%. W Wlk. Brytanii zmniejszono zużycie o 8%. Kiedy tak się stanie w Polsce? Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest przekonany, że smart grids, w tym jej pierwszy wymiar - opomiarowanie sieci i dwustronne liczniki energii, zaczniemy wdrażać od 2011 r. Za jak najszybszymi inwestycjami w infoenergetykę są oczywiście konsumenci i… przemysł teleinformatyczny, który widzi w niej swoje kolejne El Dorado. Umiarkowanymi zwolennikami, a nawet sceptykami są spółki energetyczne, niekoniecznie skore do wielomilionowych inwestycji. Tyle że od nich nie ma już odwrotu. Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie, by do 2020 r. wyposażyły 80% odbiorców końcowych w inteligentne liczniki zużycia energii.

"Konsumenci mają dosyć kredytowania firm i z nadzieją patrzą na nowe rozwiązania, które pozwolą dojść do normalności, czyli płacenia za to, co rzeczywiście zużyliśmy" - komentuje dr Małgorzata Niepokulczycka, prezes Federacji Konsumentów. Uważa ona, że wdrożenie systemu smart grid pozwoli także na uelastycznienie ofert rynkowych w taki sposób, aby rzeczywiście odpowiadały potrzebom konsumentów oraz pośrednio przełoży się na uproszczenie rachunków za energię. Problemem dla odbiorców mogą być koszty wprowadzania wymiany liczników.

Nie czekajmy na wielki blackout

"Inteligentna sieć pozwoli zmniejszyć ryzyko blackoutów" - mówi prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej. Właśnie w sytuacji awaryjnej okaże się przewaga tej sieci nad tradycyjną. "Największe awarie dotykają milionów ludzi - po ok. 10 mln odbiorców w Brazylii w 1999 r. i w Niemczech w 2006 r., w Stanach Zjednoczonych w 2003 r. ok. 50 mln, a w Indonezji w 2005 r. nawet 100 mln odbiorców pozostawało pozbawionych prądu" - wylicza. Smart grids pozwolą rozłożyć ryzyko wystąpienia awarii na cały system energetyczny, ponieważ ich filarami staną się: opomiarowanie - czyniące sieć obserwowalną; systemy telekomunikacyjne -przekazujące dane pomiarowe do punktów decyzyjnych; inteligentne algorytmy prognostyczne i decyzyjne oraz nowa architektura systemu.

Czynniki umożliwiające rozwój sieci inteligentnych należy podzielić na: technologiczne, prawne i ekonomiczne. Te pierwsze obejmują nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym odnawialne źródła energii (np. małe turbiny gazowe, akumulatory samochodów elektrycznych, ogniwa paliwowe, energetyka wiatrowa, pompy ciepła). Tu głównym problemem jest wykorzystanie rozproszonych zasobów. Jak zsynchronizować przekazywanie wyprodukowanego prądu z milionów źródeł odnawialnych? Niezbędna będzie teleinformatyka. Należy zatem opracować nowe metody i systemy sterowania, monitorowania i zabezpieczenia sieci. W ślad za tym musi nastąpić produkcja końcowych odbiorników energii, umożliwiających integrację z inteligentnymi sieciami zasilającymi (smart end-use devices).

Czynniki prawne obejmują nowe, proaktywne sposoby regulacji rynku energii, wymuszające zmianę obecnie niekorzystnych zasad regulacji dla źródeł rozproszonych. Natomiast czynniki ekonomiczne determinują zmianę sposobu wykorzystania energii przez odbiorców końcowych w wyniku wzrostu świadomości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200