Z pałką i komputerem

Do końca 2000 r. zakończy się tworzenie systemu dowodzenia i kierowania w warszawskiej policji. Podobne systemy powstaną w Łodzi, Krakowie i Szczecinie.

Do końca 2000 r. zakończy się tworzenie systemu dowodzenia i kierowania w warszawskiej policji. Podobne systemy powstaną w Łodzi, Krakowie i Szczecinie.

System dowodzenia i kierowania zasobami policji w Warszawie zostanie zbudowany na wzorcach zachodnich, m.in. niemieckim, amerykańskim i duńskim. "Zastosowanie systemu dowodzenia i kierowania w innych krajach spowodowało znaczne podwyższenie wskaźnika wykrywalności przestępstw. Nie chodzi jedynie o bezpieczeństwo obywateli związane z efektywnością policji, lecz także o zapewnienie bezpieczeństwa policjanta. To wzrasta, jeżeli dysponuje on pełną, aktualną informacją, związaną z tłem przestępstwa" - mówi Zbigniew Chwaliński, dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji (KGP).

Dane o sprawcy

W przetargu Komenda Główna Policji jako dostawcę systemu wybrała Unisys Polska (startującą wspólnie m.in. z ComputerLand SA), z którą - jeśli nie złożą odwołań pozostali oferenci (Alcatel, Motorola lub Siemens) - zostanie niebawem podpisana umowa. Głównym zadaniem tej firmy będzie zintegrowanie i modernizacja systemów łączności w policji (przewodowej, trankingowej, radiowej, specjalnej) i stworzenie dostosowanego do nich systemu informatycznego. System łączności trankingowej umożliwi teletransmisję i zwiększy możliwości przepływu danych. Podwykonawcą przy tym systemie będzie Ericsson, dostawca systemu łączności trankingowej.

Podstawowym założeniem działania systemu jest centralna obsługa zgłoszeń wymagających reakcji sił policyjnych z poziomu stanowiska dowodzenia. Informacja o potrzebie interwencji jest wprowadzana i przetwarzana w systemie informatycznym, który zawiera już dane o lokalizacji i działaniach patroli poszczególnych radiowozów i policjantów. Na miejsce zdarzenia automatycznie wysyłane są najbliżej znajdujące się radiowozy, przy czym w przypadku ograniczonych zasobów możliwe jest wprowadzenie hierarchii ważności zadań.

Dzięki połączeniu systemu informatycznego z systemem łączności, inaczej niż dotychczas, policjant przed interwencją ma możliwość zebrania niezbędnych informacji, dotyczących np. miejsca wypadku, osób zaangażowanych w zdarzenie, ich karalności, pozwolenia na broń itp. Do tego celu wykorzysta dane zgromadzone w bazach policyjnych, a także systemach innych instytucji (PESEL, rejestrze skazanych czy ewidencji pojazdów).

Patrol na monitorze

Dane są przesyłane do policjanta drogą łączności bezprzewodowej z pominięciem operatora w centrali, co znacznie przyspiesza proces uzyskiwania informacji. W samochodach zostaną zainstalowane mobilne stanowiska komputerowe, umożliwiające pobieranie informacji i przyjmowanie poleceń, a także śledzenie czynności policjanta. Monitorowanie poczynań policji umożliwia wielowarstwowa mapa cyfrowa Warszawy. "Takie opracowanie będzie codziennie aktualizowane, by uwzględnić prowadzenie robót drogowych czy zamknięcie pewnych ciągów komunikacyjnych" - mówi Zbigniew Chwaliński.

Dodatkowe informacje będą uzyskiwane za pośrednictwem telewizji przemysłowej, której monitory zostaną umieszczone w sąsiedztwie szczególnie narażonych obiektów, ruchliwych skrzyżowań, stadionów czy dworców.


TOP 200