Z najnowszych badań TNS OBOP wynika, że z Internetu korzysta już 21% Polaków.

TNS OBOP przedstawił kolejne wyniki badań użytkowników Internetu, prowadzone w ramach cyklicznego sondażu "interbus". Firma poddała badaniom reprezentatywną grupę 2275 osób powyżej 15. roku życia. W l...

TNS OBOP przedstawił kolejne wyniki badań użytkowników Internetu, prowadzone w ramach cyklicznego sondażu "interbus". Firma poddała badaniom reprezentatywną grupę 2275 osób powyżej 15. roku życia. W lutym dostęp do Internetu deklarowało 21% respondentów, lecz jedynie 4% z grupy osób nie mających obecnie dostępu do sieci twierdziło, że zamierza go uzyskać w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

W kategorii tzw. spontanicznej znajomości portali najbardziej popularne okazały się Onet (46,2% głosów), Wirtualna Polska (43,8%), Interia (19,2%), Yahoo! (15,5%) i Arena (12,1%). W kategorii: znajomość wspomagana, czyli przy sugerowanych wariantach odpowiedzi, najwięcej osób wskazało na Wirtualną Polskę (87,2%) i Onet (79,9%), następne były Interia (51,7%), Arena (46,1%) i AltaVista (31,5%).

Zobacz również:

  • Klęska urodzaju danych
  • Czy Facedbook stosuje podwójne standardy?
  • Kod źródłowy WWW sprzedany

TOP 200