Z naciskiem na wysoką jakość

Informacje uzyskane z wdrożonego w firmie FoodCare systemu zarządzania magazynem pozwalają na optymalizację wielu procesów biznesowych.

Metryczka

Firma: FoodCare sp. z o.o.

Branża: FMCG

Główne marki: 4MOVE, BLACK, Fitella, FRUGO, Gellwe, N-GINE

Zatrudnienie: 1200 pracowników

Zatrudnienie w dziale IT: b.d.

Przychody w 2011 roku: 465 mln zł (o 10% więcej niż w 2010)

Firma FoodCare powstała na bazie rodzinnego zakładu cukierniczego. Początkowo działalność założonej prawie 30 lat temu firmy koncentrowała się wokół produkcji deserów. Na przestrzeni lat ofertę regularnie rozszerzano. Dołączyły do niej produkty dietetyczne, herbaty rozpuszczalne, ciasta, napoje. W latach 2003-2010 firma produkowała napoje energetyczne pod marką Tiger. Obecnie produkuje artykuły spożywcze pod markami takimi jak Gellwe czy Frugo. Zatrudnia kilkaset osób i wykorzystuje coraz nowocześniejsze rozwiązania informatyczne.

Systematyczny wzrost skali działalności, związany z rosnącym popytem na produkty FoodCare, był jednym z czynników, które wpłynęły na konieczność wdrożenia zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie firmą. "Poprzedni system trudno było nazwać rozwiązaniem zintegrowanym. Był to system dość awaryjny i nie spełniał specyficznych wymogów, które zostały wprowadzone w branży spożywczej" - mówi Marek Dul, kierownik ds. IT w firmie FoodCare. Od nowego systemu oczekiwano rzetelnej, napływającej na bieżąco informacji o prowadzonej działalności. Konieczne były usprawnienia w zakresie procesów zarządzania jakością i zapewnienie pełnej identyfikowalności poszczególnych partii produktów.

System QAD Enterprise Applications uruchomiono w warunkach produkcyjnych z początkiem 2005. Obecnie oprogramowanie klasy ERP firmy QAD obsługuje praktycznie wszystkie procesy biznesowe firmy FoodCare. Marek Dul wspomina, że wdrożenie ERP przyniosło duże usprawnienia, ale nie spowodowało rewolucyjnych zmian. Dodatkowe korzyści ujawniały się stopniowo w miarę rozwoju firmy.

"Bez odpowiedniego systemu nie bylibyśmy w stanie zarządzać firmą. Przy tej skali działalności brak odpowiednich narzędzi praktycznie uniemożliwiłby bieżące funkcjonowanie, nie mówiąc o rozwoju. Tylko dobrej jakości informacje, dostępne w odpowiednim momencie są podstawą do odpowiedniego ukierunkowania rozwoju działalności" - ocenia Elżbieta Włodarska, wiceprezes firmy FoodCare.

Magazyny bardziej poukładane

"Bez odpowiedniego systemu nie bylibyśmy w stanie zarządzać firmą. Przy tej skali działalności brak odpowiednich narzędzi praktycznie uniemożliwiłby bieżące funkcjonowanie, nie mówiąc o rozwoju. Tylko dobrej jakości informacje, dostępne w odpowiednim momencie są podstawą do odpowiedniego ukierunkowania rozwoju działalności".

Elżbieta Włodarska, wiceprezes firmy FoodCare

Dążenie do optymalizacji procesów biznesowych firmy, chęć zwiększenia ilości dostępnych informacji na temat produktów, minimalizacji ryzyka powstania błędów oraz usprawnienia pracy stosunkowo niewielkiego magazynu surowców zdecydowały o konieczności uruchomienia systemu wspierającego gospodarkę magazynową (WMS - Warehouse Management System). "Niewystarczające wsparcie ze strony systemów biznesowych powodowało, że najprostsze operacje magazynowe bardzo się komplikowały. Zarządzanie magazynem bazowało głównie na umiejętnościach magazynierów. Brakowało narzędzi, które pozwoliłyby zoptymalizować wykorzystanie powierzchni magazynowej i operacje przyjęcia oraz wydania towaru" - tłumaczy Marek Dul. Uruchomiony w 2009 system QAD Warehousing objął swoim zasięgiem magazyn surowców i opakowań przy zakładzie wytwarzającym desery, dodatki kuchenne i ciasta marki Gellwe. Szczególny nacisk położono na zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dotyczących rzeczywistego poziomu zapasów surowców. Miało to kluczowe znaczenie w kontekście produkcji prowadzonej w modelu Just in Time.

Po zakończeniu trwającego sześć miesięcy wdrożenia kierownictwo firmy zyskało szereg niedostępnych wcześniej informacji, kluczowych dla sprawnego zarządzania. "Uruchomienie systemu dało nam narzędzia, które pozwoliły na wgląd w rzeczywisty obraz pracy magazynu. W następnym kroku możliwe stało się wyeliminowanie wąskich gardeł i lepsze planowanie obrotu towarowego" - twierdzi Marek Dul. Firma mogła zrezygnować z dokumentacji papierowej, co przyczyniło się do usprawnień na poziomie obsługi dostaw. Dodatkowo uruchomienie rozwiązania magazynowego pozwoliło na zwiększenie efektywności wymiany informacji z kontrahentami. "Trzeba pamiętać, że wśród naszych odbiorców są duże sieci handlowe, które wymagają sprawnej komunikacji na poziomie systemów biznesowych" - dodaje Marek Dul.

System daje możliwość pełnego identyfikowania serii produktów i towarów na poziomie pojedynczej palety. Precyzyjnie śledzona jest lokalizacja palet w magazynie. To przekłada się na usprawnienia w kontroli jakości. "Pośrednim efektem wdrożenia systemu magazynowego jest poprawa procesów kontroli jakości i zmniejszenie ilości reklamacji konsumenckich. To dla nas ważne, ponieważ jako producent musimy dbać, aby nasz odbiorca czuł się bezpiecznie" - uważa Elżbieta Włodarska. Według niej, dzięki uruchomionemu rozwiązaniu na każdym etapie procesu wytwórczego możliwa jest pełna identyfikacja wyrobu. To z kolei ułatwia kontrolę zgodności produktów z zamówieniami.

Frugo na czas

Niecałe pół roku po zakończeniu wdrożenia w zabierzowskim zakładzie zdecydowano o rozszerzeniu systemu zarządzania magazynem na zakład produkcyjny w Niepołomicach. To wymagało zmian w funkcjonalności oprogramowania. Zakład w Niepołomicach specjalizuje się bowiem w produkcji napojów. To tam wytwarzane są napoje: energetyczne Black, izotoniczne 4move oraz owocowe Frugo. Trwający trzy miesiące projekt migracji systemu magazynowego objął dwa w pełni zautomatyzowane magazyny - komponentów i wyrobów gotowych. Nowoczesna rozlewnia na szeroką skalę wykorzystuje etykiety kreskowe. "Etykieta, z którą poszczególne napoje schodzą z linii produkcyjnej, jest dalej wykorzystywana we wszystkich innych procesach. Wygenerowany w procesie produkcji kod staje się ważną informacją dla księgowości, zaopatrzenia, działu spedycji oraz magazynu" - mówi Marek Dul.

Projekt uruchomienia systemu WMS w niepołomickim zakładzie FoodCare okazał się mało pracochłonny i kosztowny. "Nie było to pierwsze wdrożenie, tylko projekt typu rollout. Na inwestycję nie rzutował więc koszt licencji" - dodaje Marek Dul. Nie były również wymagane poważne ingerencje ze strony konsultantów QAD - zespół FoodCare bazował w dużej mierze na własnych kompetencjach i doświadczeniach nabytych przy realizacji wcześniejszego projektu w Zabierzowie. Najbardziej kosztownym etapem wdrożenia okazało się wyposażenie magazynów w urządzenia bezprzewodowe. Wybór padł na rozwiązania sprzętowe firm Motorola i Cisco.

"Wdrożenie systemu wysokiego składowania dołożyło kolejną cegiełkę do procesu optymalizacji działalności firmy. Obecnie samo przyjęcie produktu do magazynu generuje dużą ilość informacji istotnych z perspektywy działów zaopatrzenia czy controllingu. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych do ewidencjonowania towarów bardzo wzrósł poziom szczegółowości dostępnych informacji" - dodaje Marek Dul. Większa szczegółowość informacji dotyczących stanów magazynowych pozwala zaś lepiej gospodarować zapasami.

Zdaniem przedstawicieli spółki, skala działalności firmy FoodCare powoduje, że nawet drobne usprawnienia mogą przekładać się na wymierne oszczędności. "Zakład w Niepołomicach jest w pełni zmechanizowany i dysponuje liniami produkcyjnymi o bardzo dużej wydajności. Wobec tego, przy takiej skali produkcji nawet niewielka optymalizacja na poziomie obsługi surowców i produktów przekłada się na duże kwoty" - mówi Marek Dul. O skali działalności firmy FoodCare świadczy fakt, że w systemie magazynowym znajduje się ponad 4 tys. pozycji produktowych - surowców i wyrobów gotowych. Od czasu wdrożenia systemu magazynowego obroty firmy wzrosły niemal dwukrotnie.

Droga do automatyzacji

W firmie FoodCare realizowany jest również projekt aktualizacji systemu ERP do najnowszej wersji. "Upgrade systemu ogranicza możliwości realizacji innych projektów, ale długofalowo myślimy o automatyzacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe" - zapewnia Marek Dul. Planowane działania mają pozwolić na zmniejszenie opóźnień w dostępności informacji na temat poszczególnych aspektów prowadzonej działalności. Plany zakładają, że w pierwszej kolejności wyeliminowane zostaną najbardziej pracochłonne działania związane z gromadzeniem informacji. Poszerzone zostaną możliwości działających w firmie mechanizmów usprawniających elektroniczną wymianę informacji. Rozbudowanie funkcji systemów EDI ma pozwolić z jednej strony na przyspieszenie tempa wymiany informacji z kontrahentami, a z drugiej strony na wyeliminowanie pomyłek.

Obecnie wymianę informacji z kontrahentami FoodCare wspiera oprogramowanie Comarch EDI. Zdaniem przedstawicieli spółki, zastosowanie systemu elektronicznej wymiany danych pozwoliło na istotne usprawnienie komunikacji z partnerami i uproszczenie obsługi księgowej. Pracowników terenowych firmy FoodCare wspiera natomiast oprogramowanie Asseco EBI Mobile. Elżbieta Włodarska podkreśla, że działające na terminalach przenośnych rozwiązanie istotnie ułatwia pracę przedstawicieli handlowych i usprawnia gromadzenie informacji rynkowych, niezbędnych z perspektywy zarządu.

Nie brak także pomysłów na usprawnienie procesów produkcyjnych. "Nowoczesne maszyny nie dość, że są wydajniejsze, to dają zupełnie nowe możliwości w kontekście raportowania. Idąc dalej, bardziej szczegółowe raportowanie przekłada się na lepszy plan produkcji, skuteczniejszą eliminację przestojów, a w efekcie konkretne oszczędności" - uważa Marek Dul. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie w pełni zautomatyzowanej infrastruktury magazynowej. Plany rozwoju oferty FoodCare zakładają wprowadzenie nowoczesnych, prozdrowotnych i proekologicznych produktów, m.in. napojów funkcjonalnych oraz dodatków kuchennych.

Kluczowe systemy IT

Nazwa systemu:QAD Enterprise Applications

Do czego służy:Oprogramowanie wspiera niemal wszystkie najważniejsze procesy biznesowe - m.in. produkcję, sprzedaż i spedycję.

Nazwa systemu:QAD Warehousing

Do czego służy:System wspiera zarządzanie dwoma magazynami surowców oraz wyrobów gotowych FoodCare - w Zabierzowie i Niepołomicach

Nazwa systemu:Comarch EBI

Do czego służy:Wspiera wymianę informacji z kontrahentami, w tym z dostawcami oraz największymi sieciami handlowymi

Nazwa systemu:Asseco EBI Mobile

Do czego służy:Wspiera pracę przedstawicieli handlowych FoodCare oraz gromadzenie informacji rynkowych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200