Z mysla o przyszłych studentach

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki pojawiała się już kilka razy w finale Konkursu Lider Informatyki. I tym razem wyjątkowe projekty doprowadziły ją do finału.

FINALISTA KONKURSU

Nominację do finału Konkursu Lider Informatyki 2013 WWSI otrzymała za wskazany w ankiecie program „IT szkoła”, będący otwartą, szeroką ofertą kursów e-learningowych w ciekawej formule.

IT Szkoła w liczbach

384 szkoły biorące udział w programie

12 kursów z różnych obszarów informatyki

5 wykładów online

3 ogólnopolskie konkursy

1 koło naukowe

67 tys. ukończonych kursów

10 wyjazdów wykładowców WWSI do szkół w całym kraju

10 innych uczelni współpracuje z WWSI przy projekcie „IT szkoła”

105 tys. unikalnych odwiedzin użytkowników strony

„IT szkoła” to rozwinięcie pomysłów i działań realizowanych już wcześniej przy okazji projektu „Informatyka+” oraz „Edukacja informatyczna dla szkół ponadgimnazjalnych”, adresowanych do uczniów zastanawiających się nad dalszym kształceniem na kierunkach związanych z informatyką.

Program „IT szkoła”, w odróżnieniu od dwóch wspomnianych wyżej projektów, skierowany był do uczniów na terenie całej Polski. Główną treścią programu są kursy dotyczące pięciu obszarów informatyki: alorytmiki i programowania, baz danych, grafiki, multimediów i technologii internetowych, sieci komputerowych oraz tendencjom rozwoju informatyki i jej zastosowaniom.

Dariusz Majka, dyrektor ds. administracyjno-technicznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Kierujemy ofertę do szkół ponadgimnazjalnych, czym wzbudzamy zainteresowanie – uczniowie z wielką chęcią poszerzają swoją wiedzę z zakresu informatyki.

„IT szkoła” to modelowe działanie typu outreach, wychodzenie z ofertą w kierunku przyszłych studentów, zaszczepienie w nich chęci dalszej nauki w środowisku, które mogli wypróbować. Zarówno „IT szkoła”, jak i poprzedzające go projekty „Informatyka+” oraz „Edukacja informatyczna dla szkół ponadgimnazjalnych”, bardzo dobrze wpisywały się w logikę funkcjonowania prywatnej uczelni wyższej. Przy rekrutacji często okazywało się, że późniejsi aplikanci WWSI swój pierwszy kontakt z ofertą dydaktyczną placówki wynosili z zajęć organizowanych przy okazji wspomnianych programów. „Kierujemy ofertę do szkół ponadgimnazjalnych, czym wzbudzamy zainteresowanie – uczniowie z wielką chęcią poszerzają swoją wiedzę z zakresu informatyki. Konsekwencją realizacji projektów takich jak IT Szkoła, czy też wcześniej Informatyka+, jest to, że marka WWSI jest bardziej rozpoznawalną marką wśród potencjalnych naszych przyszłych studentów, ale również dla innych osób, zarówno lokalnie, w woj. mazowieckim, jak i globalnie, w skali całego kraju” – mówi Dariusz Majka, dyrektor ds. administracyjno-technicznych WWSI. Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki udało się zatem pogodzić ciekawą i użyteczną dla uczniów formułę edukacyjną z realną korzyścią biznesową. Program „IT szkoła” jest realnym wsparciem biznesowym dla prowadzonej przez uczelnię działalności, tym cenniejszym w kontekście zaostrzającej się konkurencji prywatnych placówek edukacyjnych, wynikających z już odczuwalnego niżu demograficznego. Prezydent uczelni, Andrzej Żyławski, dodaje: „W poprzednim roku akademickim około 20% studentów mieliśmy po Informatyce+”.

Andrzej Żyławski, prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Patrząc przyszłościowo, potrzebą będzie zbudowanie modułu związanego z oceną jakości prowadzonych badań.

Drugim ze wskazanych przez uczelnię projektów jest platforma e-WWSI, konsolidująca i integrująca usługi i systemy informatyczne uczelni, będąca w zasadzie jej rozbudowanym systemem ERP. Podstawowym elementem składającej się z kilkunastu modułów platformy e-WWSI jest Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią, nazywany po prostu „Szkołą”. „W tym systemie utrzymujemy wszelkie informacje o naszych klientach-studentach, jest tam rejestrowany cały proces ich kształcenia. Ponieważ żaden z systemów zarządzania uczelnią dostępnych na rynku nie spełniał naszych oczekiwań, postanowiliśmy zbudować własny system, identyfikując po drodze dokładnie wszystkie najważniejsze procesy, jakie zachodzą w uczelni” – opowiada Dariusz Majka z WWSI. Dzięki wdrożeniu zrealizowanym we własnym zakresie, uczelnia oszczędza na poszerzaniu jego funkcjonalności. Przy wdrażaniu kolejnych modułów, takich jak wynikające z obowiązującego prawa uczelniane systemy oceny jakości czy też wprowadzenie do obiegu punktów ECTS, WWSI nie ponosi dodatkowych kosztów rozbudowy systemu, które musiałaby ponieść, mając zakupione oprogramowanie u zewnętrznego dostawcy. Elementy systemu, takie jak choćby platforma e-learningowa, będąca podstawą działania programu „IT szkoła” i jego poprzedników, opisywane były już przy okazji poprzednich konkursów Lider Informatyki. System jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany. Room manager, system zarządzania salami, został poprawiony, dzięki czemu uczelnia ulepszyła gospodarowanie pomieszczeniami dydaktycznymi.

WWSI nie poprzestaje na obecnym stanie posiadania. „Patrząc przyszłościowo, potrzebą będzie zbudowanie modułu związanego z oceną jakości prowadzonych badań” – mówi prezydent uczelni, Andrzej Żyławski. Wdrożenie pilotażowego etapu modułu oceny badań naukowych planowane jest na koniec semestru zimowego, w lutym 2014 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200