Z minionego okresu, ale wciąż żywe

Dwadzieścia lat w życiu ludzi, to zaledwie jedno pokolenie, a w rozwoju technologii informatycznych - całe wieki. Korzystając z notebooka, telefonu komórkowego, Internetu, mało kto zastanawia się, że 10-15 lat temu nie były one jeszcze w ogóle dostępne.

Na dzisiejszy obraz IT złożył się rozwój setek szczegółowych i często współzależnych technologii. Żadna z nich nie miała decydującego znaczenia dla rozwoju przemysłu i zastosowań IT, ale wspólnie stworzyły potężny system, mający ogromny wpływ na obecny kształt biznesu, a także codzienne życie i przyzwyczajenia ludzi.

Niżej przedstawiono subiektywny wybór 20 technologii, które w ostatnim 20-leciu miały i mają istotny wpływ na rozwój zastosowań systemów informatycznych.

Sieci bezprzewodowe Wi-Fi

Sieci bezprzewodowe Wi-Fi (IEEE 802.11), wykorzystujące nielicencjonowane, powszechnie dostępne zakresy częstotliwości, są obecnie powszechnie stosowane w domach - do tworzenia lokalnej sieci Ethernet, w firmach - gdzie stanowią element uzupełniający lokalną infrastrukturę sieciową oraz miejscach publicznych, gdzie funkcjonują tzw. hotspoty, bezpłatnie lub komercyjnie udostępniające Internet.

Historia Wi-Fi jest dość krótka. Pierwszy standard 802.11 (przepustowość 1 lub 2 Mb/s, pasmo 2,4 GHz) pojawił się, co prawda, już 1997 roku, ale dopiero jego ulepszone wersje 802.11b (11 Mb/s, 2,4 GHz) oraz 802.11a (54 Mb/s, 5 GHz), opublikowane w 1999 roku, stały się podstawą dla produkcji i sprzedaży urządzeń przeznaczonych na rynek masowy.

Obecnie prawie każdy model komputera przenośnego jest wyposażony w interfejs Wi-Fi, a technologia 802.11 jest istotnym elementem systemów zunifikowanej komunikacji, które mają umożliwiać nawiązywanie połączeń głosowych lub transmisji danych z najbardziej ekonomicznym i efektywnym systemem znajdującym się w zasięgu, np. automatyczne przełączanie się między lokalną siecią VoIP i sieciami GSM lub LTE.

W porównaniu do sieci kablowych, ważną zaletą Wi-Fi jest jej elastyczna struktura, niezależna od fizycznego położenia gniazdek i kabli. Systemy transmisji bezprzewodowej nie zastąpią sieci kablowych, ale niewątpliwie są jednym z elementów istotnie sprzyjających popularyzacji Internetu i idei dostępu do sieci niezależnie od lokalizacji.

Dostęp szerokopasmowy

W połowie lat 90. dostęp do Internetu zapewniały analogowe modemy o wydajności 28,8 Kb/s, a później ich nowsze wersje, mające przepustowość 56 Kb/s. W dużych firmach wykorzystywano względnie drogie wówczas łącza ISDN zapewniające szybkość transmisji od 128 Kb/s. Dzisiaj przepustowość liczy się w megabitach na sekundę, a łącza szerokopasmowe (formalna definicja to przepustowość 1,5 Mb/s lub więcej) są powszechnie dostępne.

Przyczynił się do tego rozwój różnych technologii, takich jak ADSL - protokół transmisji danych w standardowych liniach telefonicznych (którego pierwszy standard został opublikowany w 1998 roku) oraz DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - transmisja danych przy wykorzystaniu koncentrycznych przewodów stosowanych do dostarczania sygnałów telewizji kablowej.

Popularyzacja łączy szerokopasmowych przyczyniła się do rozwoju bardzo wielu segmentów rynku IT, usługowego oraz telekomunikacyjnego. Korzystają z nich, na przykład, producenci cyfrowych aparatów fotograficznych, sklepów internetowych, systemów VoIP i wideokonferencyjnych. Zmieniają one rynek usług telekomunikacyjnych (VoIP), medialnych (telewizja IP), fono- i wideograficznych (udostępnianie nagrań za pośrednictwem sieci).

Technologia LCD

Obecnie z masowego rynku praktycznie zniknęły monitory CRT; podobny los spotkał też lampowe odbiorniki telewizyjne, a notebooki stały się podstawową, najpopularniejszą wersją komputerów . Umożliwił to rozwój technologii LCD, która ma też wpływ na inne segmenty rynku, bo zasadniczo przyczynia się do popularyzacji smartfonów, systemów nawigacyjnych GPS itp.


TOP 200