Z minionego okresu, ale wciąż żywe

Dwadzieścia lat w życiu ludzi, to zaledwie jedno pokolenie, a w rozwoju technologii informatycznych - całe wieki. Korzystając z notebooka, telefonu komórkowego, Internetu, mało kto zastanawia się, że 10-15 lat temu nie były one jeszcze w ogóle dostępne.

Na dzisiejszy obraz IT złożył się rozwój setek szczegółowych i często współzależnych technologii. Żadna z nich nie miała decydującego znaczenia dla rozwoju przemysłu i zastosowań IT, ale wspólnie stworzyły potężny system, mający ogromny wpływ na obecny kształt biznesu, a także codzienne życie i przyzwyczajenia ludzi.

Niżej przedstawiono subiektywny wybór 20 technologii, które w ostatnim 20-leciu miały i mają istotny wpływ na rozwój zastosowań systemów informatycznych.

Sieci bezprzewodowe Wi-Fi

Sieci bezprzewodowe Wi-Fi (IEEE 802.11), wykorzystujące nielicencjonowane, powszechnie dostępne zakresy częstotliwości, są obecnie powszechnie stosowane w domach - do tworzenia lokalnej sieci Ethernet, w firmach - gdzie stanowią element uzupełniający lokalną infrastrukturę sieciową oraz miejscach publicznych, gdzie funkcjonują tzw. hotspoty, bezpłatnie lub komercyjnie udostępniające Internet.

Historia Wi-Fi jest dość krótka. Pierwszy standard 802.11 (przepustowość 1 lub 2 Mb/s, pasmo 2,4 GHz) pojawił się, co prawda, już 1997 roku, ale dopiero jego ulepszone wersje 802.11b (11 Mb/s, 2,4 GHz) oraz 802.11a (54 Mb/s, 5 GHz), opublikowane w 1999 roku, stały się podstawą dla produkcji i sprzedaży urządzeń przeznaczonych na rynek masowy.

Obecnie prawie każdy model komputera przenośnego jest wyposażony w interfejs Wi-Fi, a technologia 802.11 jest istotnym elementem systemów zunifikowanej komunikacji, które mają umożliwiać nawiązywanie połączeń głosowych lub transmisji danych z najbardziej ekonomicznym i efektywnym systemem znajdującym się w zasięgu, np. automatyczne przełączanie się między lokalną siecią VoIP i sieciami GSM lub LTE.

W porównaniu do sieci kablowych, ważną zaletą Wi-Fi jest jej elastyczna struktura, niezależna od fizycznego położenia gniazdek i kabli. Systemy transmisji bezprzewodowej nie zastąpią sieci kablowych, ale niewątpliwie są jednym z elementów istotnie sprzyjających popularyzacji Internetu i idei dostępu do sieci niezależnie od lokalizacji.

Dostęp szerokopasmowy

W połowie lat 90. dostęp do Internetu zapewniały analogowe modemy o wydajności 28,8 Kb/s, a później ich nowsze wersje, mające przepustowość 56 Kb/s. W dużych firmach wykorzystywano względnie drogie wówczas łącza ISDN zapewniające szybkość transmisji od 128 Kb/s. Dzisiaj przepustowość liczy się w megabitach na sekundę, a łącza szerokopasmowe (formalna definicja to przepustowość 1,5 Mb/s lub więcej) są powszechnie dostępne.

Przyczynił się do tego rozwój różnych technologii, takich jak ADSL - protokół transmisji danych w standardowych liniach telefonicznych (którego pierwszy standard został opublikowany w 1998 roku) oraz DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - transmisja danych przy wykorzystaniu koncentrycznych przewodów stosowanych do dostarczania sygnałów telewizji kablowej.

Popularyzacja łączy szerokopasmowych przyczyniła się do rozwoju bardzo wielu segmentów rynku IT, usługowego oraz telekomunikacyjnego. Korzystają z nich, na przykład, producenci cyfrowych aparatów fotograficznych, sklepów internetowych, systemów VoIP i wideokonferencyjnych. Zmieniają one rynek usług telekomunikacyjnych (VoIP), medialnych (telewizja IP), fono- i wideograficznych (udostępnianie nagrań za pośrednictwem sieci).

Technologia LCD

Obecnie z masowego rynku praktycznie zniknęły monitory CRT; podobny los spotkał też lampowe odbiorniki telewizyjne, a notebooki stały się podstawową, najpopularniejszą wersją komputerów PC. Umożliwił to rozwój technologii LCD, która ma też wpływ na inne segmenty rynku, bo zasadniczo przyczynia się do popularyzacji smartfonów, systemów nawigacyjnych GPS itp.


TOP 200