Z minionego okresu, ale wciąż żywe

Technologie związane z systemami UC są rozwijane przez firmy związane zarówno z rynkiem IT, jak i telekomunikacyjnym. Jest to jeden z najlepszych przykładów integracji tych dwóch segmentów, które jeszcze w latach 90. obejmowały technologie rozwijane względnie niezależnie. Obecnie, systemy UC są oferowane zarówno przez Alacatel-Lucent, Avaya lub Siemens, jak Cisco, IBM i Microsoft.

Telefonia komórkowa GSM

W wypadku technologii telekomunikacyjnych, głównym tematem są obecnie plany rozwoju szerokopasmowych, bezprzewodowych łączy telekomunikacyjnych 3G i 4G. Może więc warto przypomnieć, że 20 lat temu w Polsce nie było telefonów komórkowych. Pierwsza specyfikacja GSM została opublikowana przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) w 1990 roku. W 1991 roku została uruchomiona pierwsza w Europie komercyjna sieć w Finlandii, a pierwsza wiadomość SMS została przesłana w 1992 roku. Natomiast w Polsce komercyjne sieci komórkowe GSM (Era, Plus) pojawiły się dopiero w 1996 roku, a więc zaledwie 13 lat temu.

Ale szybki rozwój i popularyzacja tej technologii wpłynęły nie tylko na zasadnicze zmiany rynku telekomunikacyjnego, ale również zmianę przyzwyczajeń ludzi, dla których możliwość stałego kontaktu z innymi, niezależnego od lokalizacji, stała się czymś naturalnym. W efekcie, technologia GSM stworzyła podwaliny dla kolejnych etapów rozwoju zastosowań telekomunikacji, takich jak transmisja wideo i zintegrowane systemy UC.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Na początku lat 90. głównym źródłem wirusów były przenoszone na dyskietkach programy, których działanie sprowadzało się do wyświetlania zabawnych lub złośliwych komunikatów, modyfikowania lub kasowania plików itp. Jako odpowiedź na te zagrożenia pojawiły się programy antywirusowe, które umożliwiały oczyszczanie zainfekowanego systemu i przywracanie jego normalnego działania.

Popularyzacja Internetu przyczyniła się do rozwoju technologii tworzenia złośliwych kodów nie dla zabawy, ale przestępczego biznesu. Efektem tego było pojawianie się na rynku coraz to nowych aplikacji i narzędzi zwiększających bezpieczeństwo systemów. Programy antywirusowe, zapory sieciowe, filtry WWW i antyspamowe, aplikacje do kontroli tożsamości, dostępu do sieci i zapobiegania wyciekom danych - to tylko niektóre z intensywnie rozwijających się technologii bezpieczeństwa.

Problemy z kontrolowaniem i zarządzaniem tak dużą liczbą niezależnych programów spowodowały, że na początku tego wieku jednym z priorytetowych kierunków rozwoju technologii bezpieczeństwa stała się integracja narzędzi i mechanizmów zabezpieczeń.

Jej efektem było pojawienie się jednolitych konsol dla administratorów, urządzeń UTM i zintegrowanych pakietów typu Internet Security dla użytkowników indywidualnych. Choć programy antywirusowe wciąż są oferowane, w praktyce stały się tylko jednym z elementów systemu zabezpieczeń przed zagrożeniami.


TOP 200