Z mikronową precyzją

Przy wykonywaniu podzespołów na potrzeby przemysłu lotniczego, wymagana jest niezwykła precyzja mierzona w mikrometrach. Z taką precyzją pracują maszyny zarządzane za pomocą komputerów w Pratt &Whitney Kalisz.

FINALISTA KONKURSU

W Pratt and Whitney Kalisz do produkcji precyzyjnych podzespołów wykorzystuje się obrabiarki sterowane numerycznie. Aby usprawnić zarządzanie oprogramowaniem dla tych obrabiarek, wdrożono specjalne oprogramowanie Simi DNC. Obejmuje ono cały okres życia programu dla obrabiarek, włącznie z obiegiem i zatwierdzaniem zmian. Narzędzie zostało zintegrowane z SAP i do wybrania właściwego programu wystarczy przeskanować kod kreskowy zawierający numer zlecenia. Na tej podstawie dobrany zostaje właściwy program NC, który ma być wykonany do tego zlecenia na danej maszynie. Plik nie tylko zostaje załadowany do maszyny, ale można go obejrzeć w postaci czytelnej dla operatora, z podświetleniem tekstu i porównaniem do poprzedniej wersji. Oprogramowanie wyświetla także listę narzędziową wraz z podglądem szkicu narzędzia i parametrami. Kolejnym krokiem jest przekazanie programu do sterowania na maszynie. Gdy zakończy się przetwarzanie programu i detal zostanie wykonany, pracownik może „skomentować” program – jeśli zauważy jakieś odstępstwa lub ma jakiekolwiek uwagi, umieszcza je bezpośrednio w aplikacji. Do tego celu na obrzeżach hali stoją kioski komputerowe, ale aby usprawnić pracę operatorom z systemem Simi DNC, dział IT planuje instalację dodatkowych stanowisk w bezpośrednio przy maszynach produkcyjnych.

Na niektórych obrabiarkach wymagane są ręczne zmiany dokonywane przez operatora. W takim przypadku program zostaje pobrany i porównany z wersją z repozytorium. Zmiany są weryfikowane i zatwierdzane.

Jeśli operator zauważy problem podczas wykonywania programu na maszynie, może w każdej chwili go zablokować do czasu weryfikacji i ponownego odblokowania. W tym czasie żaden inny pracownik nie będzie mógł go użyć ponownie.

System może pobierać dane z maszyny, dzięki czemu jest w stanie przeprowadzać korekty wymiarów. W przypadku niektórych detali wymagana precyzja wykonania jest tak duża, że regularnie wprowadza się korekty programów NC na podstawie wyników pomiarów gotowego podzespołu.

Największym wyzwaniem przy wdrożeniu była duża różnorodność technologii sterowania obrabiarkami w firmie. Maszyny różnią się nie tylko technologią, ale także geometrią i producentem automatyki numerycznej. Drugie co do ważności wyzwanie dotyczyło człowieka - operatora, który był przyzwyczajony do papierowej kopii rysunków wykonawczych, zazwyczaj przechowywanych na stanowisku pracy).

System został zintegrowany z Active Directory i w ten sposób dokonuje się także weryfikacji uprawnień pracowników do poszczególnych sekcji dokumentacji, w tym dostępu do dokumentów związanych z projektami militarnymi.


TOP 200