Z kim rozmawiać

IV Forum na rzecz Usług Szerokopasmowych zbiegło się ze zmianą rządu, co było okazją do wyrażenia życzeń i oczekiwań wobec nowej ekipy.

IV Forum na rzecz Usług Szerokopasmowych zbiegło się ze zmianą rządu, co było okazją do wyrażenia życzeń i oczekiwań wobec nowej ekipy.

Z kim rozmawiać

Piotr Czapski, członek zarządu Netii, Anna Streżyńska, Prezes UKE, Antoni Mężydło z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej

W panelu udział wzięli Piotr Czapski, członek zarządu Netii, Wacław Iszkowski, prezes PIIT, Sławomir Kopeć z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Antoni Mężydło z Klubu Parlamentarnego PO, Anna Streżyńska, prezes UKE i Maciej Witucki, prezes TP.

Anna Streżyńska zapytana o to, czego operatorzy mogą od niej oczekiwać, odpowiedziała, że rynek wymaga od niej bycia jednocześnie "mamuśką, kumplem i ochroniarzem". Podkreśliła gotowość do dyskusji z rynkiem, jednak niezupełnie w relacji partnerskiej. Wyjaśniła, że taka relacja zakłada zbieżność celów, a cele regulatora to regulacja i obrona interesu publicznego, obywatela, konkurencji. Natomiast operatorzy dążą do zwiększania swojego biznesu. UKE nie "dogaduje się" z operatorami, ale reprezentuje interes ogółu.

Reprezentujący nową ekipę poseł Antoni Mężydło podkreślił dokonania UKE, wymieniając wzmocnienie konkurencji i doprowadzanie do spadku cen. Zadeklarował, że nowy rząd będzie kontynuował taką politykę. Znajdzie się także podsekretarz w nowym ministerstwie infrastruktury, którego zabrakło w poprzednim rządzie. Jak zapowiedział Antoni Mężydło, fachowiec na miarę obecnej prezes UKE. "W poprzednim rządzie brakowało nam partnera do rozmowy w postaci ministra właściwego ds. łączności" - mówił Wacław Iszkowski, prezes PIIT. Powtórzył postulat reprezentowany przez Izbę, aby połączyć łączność z działem informatyzacji ze względu na przenikanie się tych dziedzin. Dziś już wiadomo, że nowa administracja takiego zamiaru nie ma. Prezes PIIT przypomniał, że budowa społeczeństwa informacyjnego nie jest tożsama z informatyzacją administracji.

Sławomir Kopeć z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powiedział, że władze samorządowe są gotowe do rozmowy z operatorami na temat rozbudowy infrastruktury za pieniądze pochodzące z funduszy europejskich. Podkreślił jednak, że od nowej administracji centralnej oczekuje jasnych reguł gry, strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego przejrzystej i zrozumiałej oraz jasnych wytycznych jak prowadzić programy europejskie. Wyraził pogląd, że wymagane narzędzia są, potrzeba tylko woli politycznej.

Piotr Czapski, członek zarządu Netii - nawiązując do poruszonego podczas debaty wątku pozostania Anny Streżyńskiej na stanowisku Prezesa UKE - powiedział, że optymistycznie patrzy na dalsze działania regulacyjne, gdyż zostanie zachowana ciągłość działań podjętych przez dwa ostatnie lata. To sprzyja inwestycjom w infrastrukturę. Liczy on także na dobrą współpracę między operatorami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200