Z jądrem Parasolid

Nowy Solid Edge 4.0 wkrótce zostanie zastąpiony wersją 5, opracowaną wspólnie przez firmy Intergraph i EDS Unigraphics.

Nowy Solid Edge 4.0 wkrótce zostanie zastąpiony wersją 5, opracowaną wspólnie przez firmy Intergraph i EDS Unigraphics.

Od kilku już lat Intergraph rozwija oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, działające na komputerach intelowskich i wykorzystujące narzędzia oferowane przez graficzny interfejs systemu operacyjnego Windows NT. Najnowsza wersja systemu CAD tej firmy - Solid Edge 4.0 - zawiera ok. 150 nowych funkcji, przede wszystkim ułatwiających projektowanie i animację mechanicznych obiektów 3-wymiarowych, a także wymianę danych i współpracę użytkowników przy wykorzystaniu sieci komputerowych. Natomiast na pierwszą połowę tego roku zapowiadana jest nowa wersja - Solid Edge 5.0, zawierająca jądro graficzne Parasolid, opracowane przez EDS Unigraphics.

Przed kilkoma miesiącami Intergraph zawarł porozumienie z EDS, w wyniku którego powstaje nowa firma, będąca połączeniem oddziałów, zajmujących się rozwojem oprogramowania Intergraph i EDS Unigraphics. Integracja ta ma wzmocnić pozycję obu tych firm w konkurencji z liderem rynku CAD - Autodeskiem - przez rozszerzenie zakresu oferty jednolitych systemów oraz koncentrację środków przeznaczonych na rozwój oprogramowania. W najbliższym czasie ma nastąpić połączenie podstawowych produktów obu firm - jądra graficznego Parasolid, środowisk Unigraphics i IMAN z technologią aplikacji CAD (Jupiter) dla środowiska Windows.

Wśród nowych funkcji Solid Edge 4.0 są m.in. interaktywne modelowanie z użyciem animacji w złożeniach oraz automatyczne tworzenie dokumentacji katalogowej poprzez wykorzystanie środowiska do tworzenia rysunków rozstrzelonych. Dotychczasowe możliwości modelowania rozszerzono również o funkcje pozwalające na wykonywanie operacji tworzenia elementów o kształtach śrubowych i zaawansowane łączenie brył. Program umożliwia modelowanie części trójwymiarowych - do tego celu wykorzystano technikę helikalną, a także dopracowano techniki łączenia elementów oraz tworzenia dynamicznych animacji zależnych od siebie podzespołów z możliwością tworzenia ich szablonów. Rozbudowano też moduły odpowiedzialne za dystrybucję i dostęp do danych - wykorzystano technikę "inteligentnej przeglądarki" OLE z funkcjami internetowymi. System umożliwia stosunkowo proste przejście od tworzenia schematów do procesów modelowania. Solid Edge zaprojektowano specjalnie do pracy w środowisku Windows - ma również certyfikat zgodności z Microsoft Office 97.

Intergraph nie rozwija własnych narzędzi obliczeniowych - środowisko projektowo-obliczeniowe powstaje we współpracy z firmami partnerskimi, biorącymi udział w tzw. programie Solid Edge Voyager. Firm takich na świecie jest ok. 70, a ich produkty pozwalają na skonfigurowanie specjalistycznego środowiska CAD/CAM/CAE/ PDM. Dzięki temu możliwa jest wymiana danych z różnymi programami obliczeniowymi i symulacyjnymi, wykorzystywanie wielu baz danych, standardowych katalogów części lub współpraca Solid Edge z oprogramowaniem do sterowania procesami produkcyjnymi.

W Polsce działa 130 instalacji Solid Edge, od kilkustanowiskowych systemów CAD, po wielostanowiskowe, zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE.


TOP 200