Z grubej rury

Sieć i usługi pod kontrolą

Oprócz wdrożenia fizycznej sieci ComputerLand SA zobowiązał się do dostarczenia systemu zarządzania infrastrukturą sieciową. Elementem systemu zarządzania ma być również interfejs dla klientów Tel-Energo, który umożliwiałby im monitorowanie w czasie rzeczywistym, czy operator wywiązuje się z podpisanych z nimi umów określających jakość świadczonych usług (SLA).

Podstawą systemu jest oprogramowanie Cisco Information Center, które korzystając z protokołów SNMP, CORBA oraz własnych rozwiązań Cisco, zbiera z całej sieci szczegółowe informacje dotyczące pracy poszczególnych urządzeń, ich obciążenia, stanu interfejsów itd. Zawarty w oprogramowaniu moduł Impact potrafi "wyłapywać" określone zdarzenia występujące w sieci i oceniać ich wpływ na poziom i jakość realizacji poszczególnych usług świadczonych klientom. Moduł Visionary pozwala administratorom wskazywać trendy występujące w sieci oraz prognozować, jak będzie się rozwijać specyfika ruchu, gdzie z czasem mogą wystąpić wąskie gardła itd. Moduł Reporter tworzy szczegółowe raporty prezentujące stan sieci, dostępność usług itd. Oddzielnym, ale zintegrowanym z Information Center narzędziem jest VPN Solution Center. Pakiet ten umożliwia scentralizowane zarządzanie połączeniami VPN.

Jedynym rozwiązaniem spoza oferty Cisco (ale dystrybuowanym przez tę firmę) jest pakiet Concorde NetHealth przeznaczony do prezentacji klientom stanu sieci i usług. Oprogramowanie to udostępnia swój interfejs za pośrednictwem przeglądarki. Tel-Energo proponuje klientom dwa poziomy dostępu do systemu raportowania: nie wymagający autoryzacji i pozwalający obserwować ogólną kondycję szkieletu sieci oraz drugi, umożliwiajający po autoryzacji obserwowanie aktualnych i archiwalnych danych dotyczących pracy obszaru sieci wykorzystywanego przez klienta. "Dajemy klientom narzędzie pozwalające sprawdzać, jak wywiązujemy się z warunków zagwarantowanych umową: czy spełnione są warunki jakościowe dotyczące transmisji dla poszczególnych usług, czy nieprzekraczalny jest czas opóźnienia, utrata pakietów, wariancja opóźnienia oraz tradycyjne parametry, takie jak dostępność i przepustowość - na całej trasie transmisji w naszej sieci, a nie tylko na odcinku dostępowym" - mówi Tomasz Zaręba.

Podobnie jak pozostałe elementy sieci Tel-Energo, także i system zarządzania działa w architekturze zdublowanej. Firma ma dwa Centra Zarządzania Siecią w dwóch niezależnych lokalizacjach.

Testy w fabryce

Zanim urządzenia Cisco zaczęły funkcjonować w Tel-Energo, przeprowadzono tzw. staging. Polegał on na zestawieniu urządzeń przeznaczonych do pracy w sieci w identycznej konfiguracji, jak zamówiona przez Tel-Energo w laboratorium testowym producenta. Dopiero po pomyślnym zakończeniu testów urządzenia opuściły fabrykę Cisco. "Staging był jednym z naszych wymagań. Chcieliśmy mieć pewność, że dostarczone nam urządzenia pracują w docelowej konfiguracji w pełni poprawnie i że ewentualne problemy, spowodowane wadliwie działającymi komponentami, nie wydłużą nadmiernie czasu trwania przedsięwzięcia" - mówi Michał Krzysztofowicz.

Przeprowadzenie testów w fabryce Cisco, gdzie na miejscu byli fachowcy i programiści oraz zapewnione części zapasowe, okazało się przydatne. "W trakcie trzytygodniowych testów przeprowadzanych wspólnie przez Cisco, ComputerLand i Tel-Energo udało się nam m.in. szybko usunąć banalny, wydawać by się mogło, problem polegający na tym, że na jednej z kart interfejsów zamiast zielonej diody, była wlutowana dioda żółta. Chociaż nie przeszkadzało to w pracy urządzenia, to wizualna weryfikacja stanu urządzenia sugerowała, że nie działa ono poprawnie. Wymiana problematycznej karty już w Polsce trwałaby tygodniami, a w fabryce można to było uczynić od ręki. Aby mieć pewność, że otrzymamy testowane urządzenia, spisaliśmy wszystkie numery seryjne" - twierdzi Michał Krzysztofowicz. Testy dotyczyły nie tylko sprzętu sieciowego, ale obejmowały również system zarządzania. Co ciekawe, system zarządzania skonfigurowano w Wlk. Brytanii i stamtąd zarządzano testową siecią zbudowaną w USA.

Dopinanie na ostatni guzik

Nowa sieć Tel-Energo już działa, przeprowadzane są w niej ostatnie testy. "Wkrótce udostępnimy jej funkcjonalność klientom: korporacjom, operatorom telekomunikacyjnym i ważnej grupie naszych klientów, jaką stanowi sektor energetyczny. Docelowo będą z niej korzystać również użytkownicy indywidualni za pośrednictwem innych operatorów, m.in. NOM" - zapowiada Hanna Kontkiewicz.

Tel-Energo planuje otwarcie własnego laboratorium testowego, gdzie na mniejszą skalę będą prowadzone testy nowych usług, których ofertę operator zamierza systematycznie zwiększać.

Zapis projektu

Wdrożenie: Budowa ogólnokrajowej sieci transmisji danych operatora Tel-Energo SA

Technologie: Sieć w technologii IP MPLS zbudowana z wykorzystaniem przełączników routujących Cisco GSR 12000 pracujących w szkielecie sieci, routerów brzegowych Cisco ESR 10000 oraz routerów klienckich Cisco 2600, 3600 i 7200. System zarządzania siecią Cisco Information Center, Cisco VPN Solution Center oraz Concorde NetHealth

Czas trwania: Rozesłanie ofert - luty 200 1 r., wybór dostawcy - październik 2001 r., szczegółowy projekt, testy i budowa sieci - październik 2001 r. do dzisiaj

Kierownik projektu: Łukasz Trzos, Tel-Energo SA


TOP 200