Z grubej rury

Technologia MPLS, wbrew temu co się powszechnie sądzi, nie zawiera mechanizmów Quality of Service. "Udostępnia jednak możliwość przenoszenia informacji o klasie poszczególnych usług w nagłówkach pakietów MPLS, dzięki czemu stosowanie MPLS nie blokuje nam możliwości wykorzystania mechanizmów QoS oferowanych przez urządzenia Cisco" - mówi Michał Krzysztofowicz. MPLS umożliwia też korzystanie z zaawansowanych funkcji inżynierii ruchu, czyli określania, na podstawie stanu wiedzy o konfiguracji i aktualnym obciążeniu poszczególnych elementów sieci, zasad dotyczących transmisji danych innymi trasami niż standardowo zostałyby wybrane przez protokoły routingu. "Nie wykorzystujemy pełnych możliwości inżynierii ruchu, gdyż z zasady nie robi się tego w nowo budowanych sieciach wymagających jeszcze obserwacji. Korzystamy na razie z jednego mechanizmu Fast Reroute, umożliwiającego nam przełączanie łącza w przypadku awarii w czasie poniżej 50 ms" - podkreśla Michał Krzysztofowicz.

Oczywiście, zastosowanie technologii MPLS nie zamyka operatorowi drogi do świadczenia tradycyjnych usług dostępu do Internetu czy innych usług sieci IP.

Konfiguracja sieci

Pierwszym etapem po wyborze dostawcy było stworzenie szczegółowego projektu sieci. "Wymagania odnośnie do rozmieszczenia węzłów opierały się na prognozach, dotyczących liczby klientów w poszczególnych regionach" - mówi Hanna Kontkiewicz. Sieć obejmuje 12 miast i składa się z 13 węzłów (w Warszawie znajdują się dwa). Zgodnie z zasadami budowy sieci MPLS, jej architektura składa się z trzech warstw: routerów szkieletowych P (Provider router), routerów brzegowych PE (Provider Edge router) oraz dołączonych do PE klienckich routerów CE (Customer Edge router). W sieci Tel-Energo funkcję routerów szkieletowych pełnią urządzenia linii Cisco GSR 12000, jako routery brzegowe pracują zastosowane po raz pierwszy w Polsce urządzenia Cisco ESR 10000, zaś jako routery CE - w zależności od wymagań klienta - są stosowane urządzenia Cisco 2600, 3600 lub 7200. "Istnieje również możliwość zastosowania innych, posiadanych już przez klientów urządzeń. Mogą oni również dzierżawić nasze routery" - twierdzi Tomasz Zaręba.

Z grubej rury

Sieć IP Tel-Energo SA

We wszystkich miastach, poza Warszawą, w każdym węźle działa jeden router GSR i jeden ESR. W Warszawie funkcjonują dwa węzły, z których jeden zawiera dwa GSR-y i jeden ESR, drugi zaś jest wyposażony tak jak węzły w innych miastach. "Docelowo planujemy zwiększanie liczby routerów brzegowych ESR w miarę wzrostu zapotrzebowania i liczby klientów. Routery szkieletowe GSR oferują obecnie na tyle dużą wydajność i realizują na tyle prostą funkcję polegającą na przesyłaniu z maksymalną szybkością pakietów, że prawdopodobnie nieprędko zwiększymy ich liczbę" - mówi Jacek Siekaczyński.

Konstrukcja zarówno urządzeń, jak i połączeń między nimi jest w pełni redundantna. Każdy ESR jest połączony z GSR-em co najmniej podwójnymi łączami, wpiętymi w niezależne karty liniowe. Każdy GSR jest podłączony do co najmniej dwóch innych routerów GSR w innych lokalizacjach. Taki sposób konstrukcji sieci, zgodny z wymogami budowy sieci MPLS, gwarantuje szybsze przełączenie transmisji w razie awarii niż w przypadku sieci SDH, na bazie której zbudowana jest cała infrastruktura Tel-Energo.

Trzon sieci IP stanowią dwa trójkąty łączy STM-16 spinające Warszawę, Gdańsk i Poznań oraz Warszawę, Poznań i Katowice. "Łącza STM-16 wykorzystują technologię DWDM, która daje nam możliwość prostej rozbudowy aż do STM-64, do czego konieczna jest wyłącznie wymiana transponderów oraz kart liniowych w routerach" - podkreśla Michał Krzysztofowicz. Wszystkie pozostałe węzły połączone są z wykorzystaniem łączy STM-1. "Tu również możemy dowolnie rozbudowywać przepustowość w miarę wzrostu potrzeb" - dodaje.

Dodatkowo węzeł warszawski jest podłączony dwoma łączami STM-1 do sieci TP SA (w tym do węzła wymiany międzyoperatorskiej WIX), a węzły poznański i katowicki przyłączone przy użyciu dwóch własnych łączy Tel-Energo do niemieckiego węzła wymiany międzyoperatorskiej DE-CIX we Frankfurcie. "Współpracujemy również z zagranicznymi operatorami nad rozszerzeniem naszej oferty o możliwość zestawiania połączeń VPN nie tylko w Polsce, ale również w relacjach międzynarodowych. Zupełną nowością na rynku polskim będzie możliwość zaoferowania gwarancji jakości takich połączeń obejmujących zarówno sieć, jak i sieci innych operatorów" - mówi Hanna Kontkiewicz.

Energia i telekomunikacja

Tel-Energo SA jest operatorem tele- komunikacyjnym, działającym od 1993 r. Spółkę założyły firmy zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Spółki Dystrybucyjne oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej).

Firma zarządza światłowodową siecią teletransmisyjną o łącznej długości ponad 11 tys. km. Kable światłowodowe, tworzące tę sieć, są zawieszone na liniach energetycznych 400 kV i 220 kV PSE oraz liniach 110 kV zakładów energetycznych. Jeszcze do niedawna Tel-Energo świadczyła głównie usługi dzierżawy kanałów cyfrowych, przeznaczone przede wszystkim dla innych operatorów telekomunikacyjnych ISP i dużych wielooddziałowych korporacji. Chęć poszerzenia zakresu świadczonych usług i otwarcia się na rynek korporacyjny zdecydowała o budowie nowej sieci IP.


TOP 200