Z domeną do arbitra

Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji rozpoczął działalność arbitraż domenowy (sąd polubowny zwany również Podkomisją Domen Internetowych PIIiT), rozstrzygający spory dotyczące praw do wykorzystywania określonych nazw symbolicznych w adresach internetowych (http://www.arbitraz.pl).

Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji rozpoczął działalność arbitraż domenowy (sąd polubowny zwany również Podkomisją Domen Internetowych PIIiT), rozstrzygający spory dotyczące praw do wykorzystywania określonych nazw symbolicznych w adresach internetowych (http://www.arbitraz.pl).

To pierwszy praktyczny element rozwiązań arbitrażowych, które zamierza wdrożyć Izba.

Wolę poddania się wynikom takiego arbitrażu domenowego deklaruje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa zajmująca się rejestracją domen należących do naszej grupy narodowej *.pl. Przygotowała ona nowe zasady rejestracji domen, według których podmiot rejestrujący domenę zobowiązuje się, że ewentualne przyszłe spory o prawo do domeny będzie rozstrzygał poprzez arbitraż i podda się jego wyrokowi. Przewodniczącym Podkomisji Domen Internetowych PIIiT został Artur Piechocki, jeden z prawników .

Sprawy, w których jedna czy obie strony sporu mają swoją siedzibę czy miejsce zamieszkania poza Polską, mogą być rozstrzygane poprzez Centrum Mediacji i Arbitrażu działające przy WIPO - Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. WIPO wydała w tej sprawie dokument Expedited Arbitration Rules for Domain Name Dispute under .PL.

Arbitraż jest rozwiązaniem znacznie efektywniejszym niż rozstrzyganie sporów na drodze procesów sądowych. Ma to szczególnie istotne znaczenie wobec powolności działania sądownictwa w Polsce. W przypadku domen internetowych prawo do posługiwania się określoną nazwą może mieć decydujące znacznie dla prowadzenia określonej działalności, czas ma też tutaj istotną rolę.

Sąd polubowny przy PIIiT formalnie rozpoczął działalność 20 stycznia br. Na razie nie toczą się przed nim żadne sprawy. Lista arbitrów, upoważnionych do rozstrzygania spraw spornych, liczy ponad 20 osób (radców prawnych, adwokatów i pracowników z wydziałów prawa wyższych uczelni).


TOP 200