Z archiwum operatora

"Chcieliśmy, żeby system wyszukiwał akta na podstawie zadanych słów, stworzył elektroniczną ewidencję stosowaną do opisywania jednostek archiwalnych czy też umożliwiał tworzenie metryki jednostki archiwalnej" - tłumaczy Arkadiusz Cisek. Program ten informuje także, które akta trzeba poddać procesowi brakowania. Ułatwia też gospodarowanie powierzchnią magazynową i odnajdowanie teczek. Praktycznym rozwiązaniem jest skanowanie akt. Można umieścić je w repozytorium. Przy następnym zamówieniu archiwista nie ściąga dokumentu z archiwum, tylko wysyła skan.

Z archiwum operatora

Schemat ideowy systemu

Nad projektem czuwał Komitet Sterujący, powołany przez Pawła Buchmana, dyrektora Pionu Administracji. W jego skład weszli przedstawiciele SAP i poszczególnych pionów oraz departamentów Telekomunikacji Polskiej. Arkadiusz Cisek - jako kierownik projektu - prowadził zespół 22 koordynatorów w 22 obszarach TP, którzy współpracowali z koordynatorami po stronie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

W rezultacie TP w ciągu roku uzyskała uporządkowany, scentralizowany zasób archiwalny (każda teczka ma swój kod kreskowy), nad którym pieczę trzymają zawodowi archiwiści. Jeśli teraz do firmy zgłaszają się byli pracownicy po tzw. druk RP7, to dział kadr sprawdza w bazie danych Archiwum Centralnego, gdzie znajdują się poszukiwane dokumenty. Mogą zostać one skopiowane i w formie papierowej przesłane pocztą do danego działu albo zeskanowane i w tej postaci udostępnione do wglądu. Stąd już blisko, aby zapomnieć o stereotypie archiwisty, który obwiązuje akta sznurkiem konopnym i strzepuje z nich kurz ręką.

Jak działa system Archiwum - CSA?

System "Archiwum - Cyfrowy System Archiwizacji" pracuje na czterech serwerach centralnych. Są na nich umieszczone: archiwa lokalne, archiwum centralne, repozytorium dokumentów skanowanych i moduł wyszukiwania dokumentów skanowanych poprzez sieć intranet.

Archiwum - CSA - podstawowy programu, który jest przeznaczony dla archiwistów TP. Umożliwia wprowadzanie danych, udostępnianie, brakowanie, przekazanie do innego archiwum, wycofanie akt z archiwum, wyszukanie, raportowanie itp. Archiwista ma dostęp do wszystkich podległych sobie archiwów (tylko do odczytu) oraz z własnej składnicy akt.

Moduł końcówki - dla komórki funkcjonalnej (dział kadr, księgowości itp.), który pozwala na przygotowanie spisu zdawczo-odbiorczego bezpośrednio przez pracowników poszczególnych działów. Moduł ten pozwala na duże oszczędności czasu (spis jest sporządzany tylko raz), ogranicza możliwość pomyłek oraz pozwala archiwiście na skupienie się na merytorycznej ocenie i weryfikacji przekazywanych akt i dokumentów.

Moduł skanowania - pozwala na przetworzenie dokumentów papierowych na ich elektroniczne odpowiedniki. Pozwala to na oszczędności czasu związanego z wyszukaniem akt (możliwość przesłania wybranych skanów pocztą elektroniczną, wydruk itp.), daje także możliwość jednoczesnego korzystania z tego samego dokumentu przez różnych użytkowników. Dzięki temu modułowi mamy także gwarancję, że dokumenty nie ulegną zniszczeniu czy zagubieniu.

Moduł replikacji - umożliwia pracę systemu w sieci rozległej bez niepotrzebnego obciążania łączy. Wykorzystywany przy archiwach mających siedziby w różnych miastach czy województwach w celu zapewnienia pełnej aktualności informacji o zasobach na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. W TP wykorzystywany tylko do replikacji danych niewymagających aktualizacji online.

Moduł panel administracyjny - pozwala na ograniczanie praw poszczególnych grup użytkowników do wybranych elementów interfejsu użytkownika, poszczególnych modułów, obiektów bazy danych itp.

Moduł rejestracji zmian - rejestruje każdą zmianę danych w bazie z wyszczególnieniem takich danych, jak: kto, kiedy, z jakiej wartości na jaką zmienił; pozwala to na dodatkową weryfikację błędów użytkownika oraz sprawowanie ścisłego nadzoru.

Moduł internetowy (WebSearch) - pozwala dowolnemu pracownikowi organizacji na wyszukanie potrzebnych mu akt, ich ewentualny podgląd lub zamówienie ich fizycznego udostępnienia za pomocą przeglądarki internetowej. Moduł ten oczywiście pozwala na ograniczanie praw dostępu do poszczególnej dokumentacji dla wybranych grup użytkowników.

Moduł WebAdmin - uzupełniający moduł WebSearch; służy do zarządzania dostępem dla poszczególnych grup użytkowników do wybranych dokumentów oraz skanów tych dokumentów.

Moduł autobackup - umożliwiający wykonywanie zapasowej kopii bazy w sposób automatyczny o określonej porze bez ingerencji użytkownika.

Moduł kodów kreskowych - pozwalający na oznakowanie każdej jednostki aktowej unikalnym kodem kreskowym w celu jej późniejszej identyfikacji i np. szybkiego wypożyczenia.

Źródło : firma EMIKS


TOP 200