Z WWW do NDS-u Nowa wersja WebServera Novella będzie zintegrowana z NDS

Novell Inc. zapowiedział, że kolejny upgrade serwera NetWare Web Server, który ma być dostępny w połowie 1996 r., będzie już ściśle zintegrowany z systemem usług katalogowych NDS (NetWare Directory Services). Obiekty systemu NDS będą wtedy dostępne dla przeglądarek sieci Web.

Novell Inc. zapowiedział, że kolejny upgrade serwera NetWare Web Server, który ma być dostępny w połowie 1996 r., będzie już ściśle zintegrowany z systemem usług katalogowych NDS (NetWare Directory Services). Obiekty systemu NDS będą wtedy dostępne dla przeglądarek sieci Web.

"Użytkownik po połączeniu się z serwerem NetWare Web Server będzie miał dostęp do dokumentów HTML (Hypertext Markup Language), które prezentować będą zawartość systemowych katalogów bazy NDS: spis dostępnych zasobów systemu oraz łącza do innych stron WWW" - mówi Mark Griffiths, szef oddziału Internet Commerce w firmie Novell. Rozwiązanie to jest częścią strategii przyjętej przez Novell, która zakłada włączenie zasobów systemu NDS do Internetu.

Administratorzy serwerów sieci Web będą mogli także przydzielać użytkownikom różne prawa dostępu do poszczególnych dokumentów, dzięki czemu uniknie się zagrożeniu "buszowania" przez nieuprawnione osoby po całym NDS-ie.

Nowe serwery sieci Web oferowane przez Novell będą łatwiej integrować oba środowiska pracy, to jest sieć Web z sieciami opartymi na protokole IPX (czyli z sieciami NetWare). Dzięki temu użytkownik będzie mógł z łatwością przechodzić z jednego środowiska w drugie. Novell ma nadzieję, że integracja taka spowoduje, że NDS stanie się z czasem dogodną platformą do prowadzenia elektronicznego handlu przy użyciu sieci NetWare.

Kolejne nowe rozwiązania, które pojawią się w najnowszej wersji serwera NetWare Web Server, to: interfejsy pozwalające korzystać z usług baz danych zarządzanych przez inne serwery, lepsze wsparcie dla pracy w trybie wieloprocesorowym i możliwość korzystania z usług świadczonych przez serwery nazw oraz serwery "proxy".

W połowie 1996 r. Novell ma ukończyć prace nad bramą sprzęgającą sieci bazujące na protokołach IPX i IP, co pozwoli komputerom PC pracującym w sieciach NetWare korzystać z usług serwerów WWW bez konieczności instalowania oddzielnego stosu TCP/IP.

Plany przewidują także, że pod koniec 1996 r. Novell zintegruje system GroupWise, służący do zawiadywania komunikatami i oferujący możliwość pracy grupowej z siecią Internet.


TOP 200