Z Notes do WWW

Lotus wprowadza nową wersję InterNotes Web Publisher.

Lotus wprowadza nową wersję InterNotes Web Publisher.

Po wprowadzeniu na rynek Notes 4.0 Lotus Development zaczyna prezentować nowe produkty poszerzające możliwości tego systemu pracy grupowej. Na konferencji Internet & Electronic Commerce, która odbyła się pod koniec marca, Lotus zaprezentował InterNotes Web Publishera 4.0 - oprogramowanie służące do tworzenia i zarządzania dokumentami na serwerach WWW. Aplikacja ta umożliwia automatyczne konwertowanie dokumentów Notes na język HTML i umieszczanie ich na serwerze Web.

Nową cechą, która nie była dostępna w wersji 2.0 produktu, jest możliwość automatycznego konwertowania "klikalnych" obrazków zawartych w dokumentach Notes i umieszczanie ich na stronach WWW w postaci map graficznych (obrazków, zawierających w sobie wiele odsyłaczy i hiperłączy i w zależności od tego, gdzie zostaną kliknięte myszką łączą użytkownika z innym miejscem w sieci Web). Mapy te mogą być tworzone w dwóch standardach: przetwarzanych przez serwery WWW lub też klientów, takich jak Netscape Navigator.

Inne dodatkowe właściwości, które ma nowy InterNotes, to m.in.: możliwość tworzenia stron WWW metodą drag & drop i jednoczesnego uruchamiania wielu procesów przeszukujących bazy Notes.

Oprogramowanie to działa na większości platform systemowych takich, na których dostępny jest Notes 4.0, jak: AIX, OS/2, Solaris, Windows 95 i Windows NT. Poprzednia wersja InterNotes Web Publisher 2.1, działająca pod Notes 3.x, jest dostępna tylko dla OS/2 i Windows NT.

Dodatkową zaletą InterNotes Web Publisher jest fakt, że za jego pośrednictwem każda przeglądarka WWW ma dostęp do dowolnej aplikacji notesowej i możliwa jest interakcja użytkownika sieci Internet z bazami Notes. Użytkownik może wprowadzać dane do baz Notes za pośrednictwem popularnych w sieci Web formularzy. W ten sposób odbywa się, np. zbieranie zamówień, informacji o klientach itp. Kiedy przeglądarka potwierdzi (submit) formularz, Web Publisher zapisuje wprowadzone informacje w bazie Lotus Notes. W zależności od ustalonego trybu działania informacja ta może później zostać przesłana do odpowiedniej osoby w firmie, np. w przypadku realizowania wsparcia technicznego przez WWW.

InterNotes Web Publisher jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowymhttp://www.internotes.lotus.com/.

Oprogramowanie to dostępne będzie także z nową wersją Lotus Notes 4.1, która pojawi się na rynku w tym miesiącu. Aby móc korzystać z Web Publishera, wymagana jest wersja 4.x serwera Lotus Notes oraz dowolny serwer WWW współpracujący z protokołem TCP/IP.


TOP 200