Z NT do IntranetWare

Novell wprowadził klienta IntranetWare dla Windows NT.

Novell wprowadził klienta IntranetWare dla Windows NT.

Na początku listopada br. wprowadził na rynek nowego 32-bitowego klienta IntranetWare dla systemów operacyjnych Windows NT 3.51 i Windows NT 4.0. Oprogramowanie to dostępne jest bezpłatnie pod internetowym adresemhttp://ftp.novell.com/pub/updates/nwos/iwnt40. Klient umożliwia użytkownikom systemu Windows NT dostęp do wszystkich serwisów i informacji sieci pracującej w systemie IntranetWare firmy Novell, włącznie z możliwością przeglądania i modyfikowania zawartości katalogów NetWare Directory Services.

W pakiecie dostępne jest także poprawione oprogramowanie Novell Application Launcher 1.1. Jest to narzędzie umożliwiające użytkownikom rozsianym w różnych miejscach sieci korporacyjnej bezproblemowy dostęp za pośrednictwem NDS do aplikacji znajdujących się w sieci. Przydatne jest ono także administratorom sieci, wykonującym zdalne instalacje oprogramowania na komputerach, których pracą zarządzają.

Pod koniec br. ma być dostępna także wersja beta aplikacji Novell Workstation Manager, dzięki której administratorzy będą mogli zintegrować serwery NT w sieci IntranetWare i zarządzać nimi za pośrednictwem NDS. Przez NDS zarządzać się będzie także kontami użytkowników.

Dla administratora

Nowy klient IntranetWare oferuje administratorom wiele usprawnień przydatnych w codziennej pracy z tym oprogramowaniem: pakiet może instalować się we w pełni zautomatyzowany sposób i jego procedura instalacyjna może zostać zintegrowana z procedurą instalacyjną Windows NT. Dodatkowo oprogramowanie zintegrowane zostało z narzędziem ACU (Automated Client Update), dzięki któremu administratorzy mogą centralnie zlecać uaktualnienie oprogramowania pracującego w sieci bez potrzeby własnoręcznego instalowania klienta na każdym z komputerów.

IntranetWare Client for Windows NT automatycznie synchronizuje także hasła logowania do komputera z Windows NT i wszystkie hasła sieciowe, dzięki czemu użytkownik nie musi już pamiętać haseł do wszystkich zasobów sieci na poszczególnych serwerach, lecz ma do nich dostęp zawsze po jednorazowej autoryzacji podczas uruchamiania komputera.


TOP 200