Z IDAPI na bazy danych

Pod koniec lutego br. Borland International Inc., Novell Inc. i WordPerfect przedstawiły w Austin, Teksas, zainteresowanym firmom (tzw. IDAPI Partners) roboczy projekt specyfikacji IDAPI 1.00. Ustalenia IDAPI (Integrated Database Application Programming Interface) mają ujednolicić programowanie związane z relacyjnymi i nawigacyjnymi (hierarchicznymi) bazami danych w jednej, uniwersalnej bibliotece API. IDAPI stanowi konkurencję wobec standardu Microsoftu - ODBC (Open Database Connectivity). Przez cały marzec każdy zainteresowany może otrzymać projekt specyfikacji IDAPI (tel. 800-344 4394), zaś latem br. zostanie on wydany w formie publikacji.

Pod koniec lutego br. Borland International Inc., Novell Inc. i WordPerfect przedstawiły w Austin, Teksas, zainteresowanym firmom (tzw. IDAPI Partners) roboczy projekt specyfikacji IDAPI 1.00. Ustalenia IDAPI (Integrated Database Application Programming Interface) mają ujednolicić programowanie związane z relacyjnymi i nawigacyjnymi (hierarchicznymi) bazami danych w jednej, uniwersalnej bibliotece API. IDAPI stanowi konkurencję wobec standardu

Microsoftu - ODBC (Open Database Connectivity). Przez cały marzec każdy zainteresowany może otrzymać projekt specyfikacji IDAPI (tel. 800-344 4394), zaś latem br. zostanie on wydany w formie publikacji.

Zestawy wdrażające specyfikację IDAPI w życie, w formie pakietów dla programistów (developers kits) dla Windows, DOS i OS/2, mają się ukazać już w pierwszej połowie 1993 r.

Aby zapewnić właściwą współpracę między IDAPI a SQL Acces Group Call Level Interface (SAG CLI) zapowiedziano pewne zmiany w kolejnej wersji IDAPI, która będzie opracowywana od maja br. Wśród 15 firm, które zgłosiły poparcie dla IDAPI w zeszłym tygodniu jest Sybase Inc., twórca SQL Server (sprzedanego potem Microsoftowi). Poparcie dla IDAPI zgłosiły również Ingres Corp., Informix Software Inc. oraz Unix Systems Laboratories. O specyfikacji IDAPI pisaliśmy już w CW PL 9/93 r. Zanosi się na to, że jesteśmy świadkami narodzin kolejnego standardu API dostępu do baz danych.


TOP 200