Z Hongkongu do Moskwy

Nikołaj Małyszew, główny doradca Prezydenta Borysa Jelcyna ds. nauki i techniki, podczas wizyty w Hongkongu, zaproponował lokalnym firmom high-tech udział w produkcji i sprzedaży sprzętu na rynku rosyjskim.

Nikołaj Małyszew, główny doradca Prezydenta Borysa Jelcyna ds. nauki i techniki, podczas wizyty w Hongkongu, zaproponował lokalnym firmom high-tech udział w produkcji i sprzedaży sprzętu na rynku rosyjskim.

Małyszew uważany jest za główną osobę planującą w Rosji rozwój nauki i techniki. Spotkanie zorganizowała grupa konsultingowa Image Alpha. Jest ona w istocie filią Rosyjskiej Akademii Nauk w Hongkongu i zajmuje się głównie sprzedażą technologii rosyjskich na Dalekim Wschodzie oraz poszukiwaniem zagranicznych inwestorów. Małyszew zapewnił swoich rozmówców, że transakcje prowadzone z Hongkongiem nie będą objęte żadną "rządową biurokracją". Wyjaśnił, że dające się obserwować opóźnienia Rosji w zakresie marketingu i produkcji są następstwem rozwijania specjalistycznych technologii w ściśle chronionych fabrykach przemysłu zbrojeniowego. Rosja posiada technologie, lecz nie potrafiła ich dotąd wykorzystać na rynku. Gotowa jest teraz wymienić to, co posiada, na to, czego jej brakuje. Dodał, że ma na myśli głównie komputery ze zdolnością do równoległego przetwarzania. Przyznał, że Amerykanie i Japończycy też mają takie technologie, ale nie zamierzają się nimi dzielić. Rosja natomiast jest gotowa przekazać je zagranicznymi firmom, jeśli jednocześnie firmy te pomogą jej uruchomić niewykorzystane w kraju rezerwy. Poważne propozycje mogą liczyć na pięcioletnie zwolnienie od podatku - powiedział na zakończenie doradca Jelcyna.


TOP 200