Z Eurochipem do Europy

Próbna instalacja telefonów na karty inteligentne Siemensa w Warszawie.

Telekomunikacja Polska S. A. zaprosiła 8 firm telekomunikacyjnych do założenia próbnych instalacji aparatów telefonicznych działających na karty chipowe. Jedną z firm, która zainstaluje ok. 10 tego typu aparatów w Warszawie, jest Siemens. Będą one obsługiwane przez kartę z układem Eurochip, którą ETST uznał za standard przyszłej telefonicznej karty międzynarodowej. Gwarantuje ona większe zapezpieczenie przed fałszerstwem i wandalizmem niż stosowane dotychczas karty magnetyczne lub karty chipowe starszych generacji. W powszechnym użytku karty chipowe mogą się jednak znaleźć nie wcześniej niż za rok. Tyle zajmie bowiem budowa systemu do obsługi kart.

Eurochip, w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, działa w systemie off-line, nie wymagając ciągłej kontroli kart wprowadzonych do telefonu przez komputerowy system nadzoru. Badanie autentyczności karty odbywa się w aparacie telefonicznym. Po włożeniu karty do czytnika oba procesory - ten na karcie i ten w telefonie - odczytują 16-bitowy identyfikator karty i jeśli uzyskają identyczne wyniki, zezwalają na połączenie. Niezbędna wymiana danych między telefonami a komputerem systemu nadzoru odbywa się sporadycznie. Daje to duże oszczędności w kosztach transmisji w porównaniu z systemem on-line.

Karta wystaje częściowo z aparatu, toteż nie może się w nim zablokować, aby zaś zabezpieczyć ją przed utratą jednostek w razie wyjęcia w trakcie prowadzenia rozmowy - w aparacie zastosowano system backupu.

Eurochip jest kartą jednorazową, ładowaną do 30, 50 lub 100 jednostek, wyposażoną w pamięć i procesor do obsługi autoryzacji karty. Nowa karta jest dwufunkcyjna, pozwalając na realizowanie dwóch różnych usług, np. telefonowanie i uiszczanie opłat w komunikacji miejskiej. Zaletą karty jest niezwykle rozbudowany system zabezpieczeń, który chroni przed sfałszowaniem w dwojaki sposób: po pierwsze - w postaci układu scalonego w karcie, po drugie - modułu zabezpieczającego w czytniku telefonu. Karta jest zabezpieczona przez ponownym nielegalnym naładowaniem, a w drodze - od producenta układu scalonego do producenta karty - może być wyposażona w kod transportowy uniemożliwiający korzystanie z niej w przypadku kradzieży.

Siemens, ze względu na znaczący udział na rynku niemieckim w dziedzinie półprzewodnikowych kart telefonicznych, jest światowym liderem w tym sektorze z udziałem ok. 33%. W Europie karta Eurochip jest stosowana w Niemczech, Danii, Szwajcarii, Holandii, W. Brytanii, Włoszech, Finlandii, Norwegii i Estonii. Poza Europą - w Wenezueli, RPA i Korei Płd. Obecnie trzy kraje europejskie (Niemcy, Holandia, Szwajcaria) podpisały umowę o możliwości używania tej samej karty z Eurochipem w każdym z nich. Opłata za rozmowę telefoniczną jest zaliczana operatorowi kraju, z którego telefonujemy. Rozliczenie między operatorami realizuje komputerowy system nadzoru. Wkrótce umowy takie mają być podpisane przez inne kraje Wspólnoty Europejskiej.

W Polsce nie są obecnie używane żadne karty chipowe. "W przypadku nawiązania pozytywnej współpracy z TP S.A. Siemens planuje ropoczęcie produkcji w Polsce tylko aparatów telefonicznych akceptujących Eurochip. Same karty, ze względu na kosztowną technologię ich wytwarzania, byłyby sprowadzane z zagranicy" - powiedział Juliusz Głąbiński z Siemens Polska.


TOP 200