Z 32 na 64 bity

BEA, IBM i HP przenoszą swoje serwery aplikacyjne na Itanium.

BEA, IBM i HP przenoszą swoje serwery aplikacyjne na Itanium.

BEA i IBM - producenci dominujący na rynku serwerów aplikacyjnych - przenoszą swoje produkty na 64-bitową platformę intelowską Itanium. Również HP - współtwórca tego procesora - przewiduje wprowadzenie serwera aplikacyjnego HP Bluestone Total e-Server dla Itanium pod koniec roku. Zapewni to twórcom dużych aplikacji korporacyjnych możliwość ich osadzania na tańszej, niż dominująca obecnie platforma Sun z procesorami UltraSPARC, platformie systemowej Intel.

Jak podaje Bill Coleman, prezes i dyrektor wykonawczy BEA, prawie 100% nowych aplikacji dla serwera aplikacyjnego BEA Web-Logic jest tworzonych na platformie Windows, ale ponad 95% z nich jest osadzanych na wysoko wydajnych, 64-bitowych serwerach Sun. Opracowanie 64-bitowej wersji serwera WebLogic dla Itanium zapewni klientom możliwość stosowania tańszej platformy intelowskiej, dostępnej już u wielu producentów. Przewiduje się bowiem, że pod koniec tego roku serwery z procesorem Itanium będą produkowane przez 25 dostawców sprzętu.

Jednak procesor Itanium jest traktowany przez ekspertów jako swoisty "balon próbny" Intela, potwierdzenie koncepcji i możliwość realizacji procesora 64-bitowego, zgodnego programowo z wcześniejszymi procesorami 32-bitowymi. Przewidują oni, że pełne możliwości osiągnie dopiero procesor McKinley, przewidziany do produkcji w pierwszej połowie 2002 r. Żaden z producentów podstawowych programów dla platformy 64-bitowej nie może jednak czekać na pojawienie się McKinley'a. Obecnie muszą zapewnić swoim klientom możliwość testowania oprogramowania na tanim, 64-bitowym sprzęcie.

BEA i Intel zawarły porozumienie, mające na celu zoptymalizowanie wydajności serwera aplikacyjnego WebLogic zarówno na procesorze Itanium, jak i przyszłych wersjach 32-bitowego procesora Xeon. Przedstawiciele Intela i BEA uważają, że w wyniku porozumienia nastąpi znaczne zwiększenie udziału aplikacji WebLogic, osadzanych na sprzęcie intelowskim. Podobne porozumienia Intel zawarł również z firmami IBM i Oracle. Firmy te nie podają jednak, kiedy zaczną dostarczać swoje serwery aplikacyjne w wersji dla Itanium.

Sun natomiast uważa, że wprowadzenie serwerów aplikacyjnych dla Itanium nie będzie miało większego wpływu na rynek, gdyż platforma UltraSPARC jest bardziej dojrzała i niezawodna niż dopiero co wprowadzony nowy procesor Intela.

Serwer aplikacyjny BEA WebLogic 6.1, częściowo optymalizowany dla Itanium, jest dostępny od sierpnia br. BEA obiecuje, że wersja lepiej zoptymalizowana pojawi się na rynku 6 miesięcy później. WebLogic 6.1 jest ukierunkowany na tworzenie usług sieciowych (Web services). Zapewnia automatyczne przetworzenie nowych i istniejących aplikacji złożonych z komponentów Enterprise JavaBeans na postać usług sieciowych, w formie zgodnej z Java 2 Enterprise Edition v. 1.3. WebLogic 6.1 wspiera kluczowe standardy usług sieciowych: SOAP, UDDI i WSDL. Dla ułatwienia integracji dawnych aplikacji korporacyjnych ERP i systemów mainframe'owych z nowymi aplikacjami Web, WebLogic 6.1 zawiera ramy integracyjne, oparte na technologii sterowników J2EE Connector Architecture.

Największym konkurentem BEA na rynku serwerów aplikacyjnych jest IBM z WebSphere. Biorąc pod uwagę duże doświadczenie IBM w zakresie konstruowania sprzętu z Itanium, prace związane z przenosze- niem systemu operacyjnego AIX na ten procesor (projekt Monterey) oraz dostępność IBM-owskiej wersji JDK 1.3 dla Itanium, można się spodziewać bardzo dojrzałej wersji WebSphere dla Itanium już w najbliższej przyszłości.

Również HP ma duże doświadczenie z Itanium, ale Bluestone Total e-Server ma znacznie mniejszy udział rynkowy niż WebLogic czy WebSphere i nie ma tak dużego wpływu na rynkowy sukces platform z Itanium.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200