Yukon znów zmienił bieg

Kolejne wersje SQL Server (Yukon) i pakietu Visual Studio (Whidbey) pojawią się dopiero w 2005 r.

Kolejne wersje SQL Server (Yukon) i pakietu Visual Studio (Whidbey) pojawią się dopiero w 2005 r.

Microsoft poinformował, że nowa wersja serwera baz danych SQL Server o nazwie kodowej Yukon i pakiet narzędzi Visual Studio .Net o nazwie kodowej Whidbey zostaną opublikowane dopiero w pierwszej połowie 2005 r. Do niedawna było niemal pewne, iż nowe wersje tych produktów trafią na rynek pod koniec br. Wiadomo już jednak, że nowe wersje będą nosić nazwy SQL Server 2005 i Visual Studio 2005.

Oficjalne uzasadnienie opóźnienia premiery to potrzeba spełnienia "wysokich wymagań użytkowników dotyczących jakości oprogramowania". Tom Rizzo, dyrektor działu baz danych Microsoft, zapewnia, że opóźnienie nie zostało spowodowane jakimikolwiek problemami technicznymi. Yukon i Whidbey są produktami ściśle zintegrowanymi i dlatego Microsoft planuje wprowadzenie ich na rynek jednocześnie.

Gwarancja bez gwarancji

Zdaniem amerykańskich analityków giełdowych opóźnienie premiery nie będzie mieć większego wpływu na dochody Microsoftu. Wskazują jednocześnie, że klienci, którzy nabyli licencje SQL Server w ramach Software Assurance ponad dwa lata temu, licząc na aktualizację do Yukon, będą niepocieszeni, ponieważ nie otrzymają w tym okresie żadnej nowej wersji pakietu. Mimo to Microsoft nie zamierza rozszerzać czasu gwarancji, a jego przedstawiciele podkreślają, iż program Software Assurance ma wiele innych zalet, takich jak szkolenia oraz systematyczne dostarczanie poprawek i istotnych aplikacji dodatkowych, a nie tylko nowych wersji.

Jeśli Yukon, zgodnie z dzisiejszymi obietnicami, pojawi się dopiero przed końcem pierwszej połowy 2005 r., problemem może się okazać skrócenie do prawie pół roku czasu umożliwiającego zaplanowanie i przetestowanie migracji do nowej wersji bazy danych, ponieważ na koniec 2005 r. Microsoft zapowiada zakończenie wsparcia dla SQL Server 7 i SQL Server 2000. Producent rozważa jednak możliwość przesunięcia tego terminu.

Pod koniec br. Microsoft zamierza wprowadzić dodatkową wersję Beta 3 SQL Server 2005, która ma umożliwić klientom wcześniejsze przetestowanie oprogramowania w środowiskach produkcyjnych. W najbliższych miesiącach pojawią się: druga wersja Beta serwera Yukon oraz pierwsza wersja Beta pakietu Whidbey.

Opóźnienia jak domino

Oba pakiety są podstawowymi i najważniejszymi produktami Microsoft w ofercie kierowanej do przedsiębiorstw. Najistotniejsze zmiany, które mają być wprowadzone do Yukon, to m.in. znacznie lepsza skalowalność serwera, mająca umożliwić mu konkurowanie z dominującymi w tym segmencie rynku serwerami Oracle i IBM DB2 UDB.

Tom Rizzo przekonuje, że opóźnienie premiery Yukon nie będzie mieć wpływu na termin ukazania się nowej wersji systemu Windows (Longhorn). Oficjalnie mówi się o 2006 r., jednak wiele wskazuje na to, że będzie to raczej 2007 r.

Większe znaczenie dla innych produktów może mieć "poślizg" Whidbey, ponieważ pakiet ten ma być istotną aktualizacją .Net Compact Framework oraz modułu ASP.Net zawierającego narzędzia do wspomagania programowania stron WWW i usług sieciowych (web services).

Późniejsze wprowadzenie ASP.Net 2.0 może mieć wpływ na produkty Microsoftu wykorzystujące funkcje zarządzania treścią i portalami WWW, takie jak SharePoint Portal Server, Content Management Server lub Commerce Server. Tom Rizzo uchylił się od skomentowania tego typu przypuszczeń.


TOP 200