Xtrade: umowa z Optimusem

Optimus Enterprise SA, na podstawie umowy z Xtrade SA, zajmie się wdrażaniem i promowaniem aplikacji firmy Commerce One.

Optimus Enterprise SA, na podstawie umowy z Xtrade SA, zajmie się wdrażaniem i promowaniem aplikacji firmy Commerce One. Rozwiązania tego amerykańskiego producenta umożliwiają realizację transakcji na platformie stworzonej przez Xtrade. Umowa między spółkami dotyczy oprogramowania BuySite 6.5 w wersjach: Enterprise Buyer Desktop Edition oraz BuySite Portal Edition. Pierwsza z aplikacji przeznaczona jest dla dużych korporacji, umożliwiając im zarządzanie procesem zaopatrzenia i tworzenia zamówień. System pozwala odwzorować przebieg procesów biznesowych i strukturę organizacyjną danej firmy.

Aplikacja Buysite Portal Edition adresowana jest do średniej wielkości firm lub do dużych przedsiębiorstw, które chcą przekazać obsługę systemu zamówień elektronicznych na zewnątrz firmy. Buysite Portal Edition funkcjonalnie współpracuje z Enterprise Buyer Desktop Edition i jest udostępniana w modelu outsourcingowym. Umowa zakłada, iż stworzy zespół specjalistów, którzy po przeszkoleniu przez spółkę Xtrade, będą współpracować przy wdrożeniach aplikacji u klientów platformy.

Zobacz również:


TOP 200