Xtrade rozpocznie komercyjną działalność w ostatnim kwartale bieżącego roku

Platforma stworzona przez Optimus, BRE Bank i Commerce One, służyć ma do wymiany handlowej pomiędzy dużymi firmami. Pierwsze transakcje spodziewane są w czwartym kwartale br. Do tego czasu Xtrade spodziewa się pozyskać 20 dostawców i 14 kupujących.

Internetowa platforma handlowa Xtrade, stworzona przez Optimus SA, BRE Bank SA i Commerce One, rozpocznie działalność w IV kwartale br. Platforma umożliwi wymianę handlową na zasadzie "każdy z każdym". Jak utrzymują przedstawiciele Xtrade, wymiana handlowa za jej pośrednictwem nie będzie się wiązać z ograniczeniami co do asortymentu, klientów i segmentów rynku. Platforma pozwoli na świadczenie wielu dodatkowych usług finansowych (faktoring, kredyty kupieckie, ubezpieczenia), organizowanie przetargów "na życzenie" i obsługę katalogów produktów dostawców. Dostawcą rozwiązań technologicznych dla Xtrade jest Commerce One.

Anna Sienko, prezes firmy Xtrade, spodziewa się, że platforma przyniesie zysk operacyjny po 18 miesiącach. Pierwszy zysk netto wypracuje po ok. 2 latach. Obroty handlowe mają się kształtować na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Spółka zakłada, że w pierwszym roku działalności 80% przychodów będzie pochodziło ze sprzedaży licencji na aplikacje, umożliwiające dostęp do platformy i zarządzanie transakcjami. Pozostałą część przychodów będą tworzyć prowizje od transakcji dokonywanych poprzez platformę. W trzecim roku działalności mają one stanowić 50% przychodów spółki.

Zobacz również:

  • 5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”

Xtrade SA istnieje od początku marca br. Udziałowcami w spółce są Optimus SA, posiadający 64,5% akcji, BRE Bank SA (25,5%) oraz amerykańska spółka Commerce One (10%). Koszt uruchomienia platformy, z wyłączeniem infrastruktury sprzętowej, wyniósł 6,7 mln zł. Pierwsze transakcje spodziewane są w IV kwartale br. Na koniec tego roku Xtrade spodziewa się pozyskać 20 dostawców i 14 kupujących. W spółce zatrudnione są obecnie 24 osoby. Do końca roku liczba zatrudnionych ma się podwoić.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200