Xerox inwestuje w usługi

Xerox zaprezentował nowe modele wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i wersje oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów.

Xerox zaprezentował nowe modele wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i wersje oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów.

Nowa strategia wiąże się jednak przede wszystkim z inicjatywami dotyczącymi zwiększenia oferty usługowej, która ma być głównym motorem wzrostu obrotów tej firmy w najbliższych latach.

Xerox zapowiada utworzenie kolejnych centrów usługowych - Xerox Imaging Services Center - w Holandii, Hiszpanii i Japonii, a w dalszej perspektywie również w Indiach, Chinach i jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas firma miała takie ośrodki tylko w USA, Wlk. Brytanii, Brazylii, Japonii i Singapurze. Centra te oferują głównie usługi przetwarzania dokumentów papierowych do formatu elektronicznego.

Anne Mulcahy, dyrektor wykonawczy Xeroxa

Anne Mulcahy, dyrektor wykonawczy Xeroxa

Anne Mulcahy, dyrektor wykonawczy Xeroxa mówi, że plany firmy zakładają osiągnięcie co najmniej 50% udziału usług w całkowitej wartości obrotów w ciągu najbliższych 3-5 lat. Obecnie usługi (łącznie z serwisem sprzętu) to ok. 20% obrotów Xeroxa, które w ostatnim roku wyniosły 15,8 mld USD. Plany przekształcenia Xeroxa z firmy produkującej sprzęt w sprzedawcę usług i systemów do zarządzania dokumentami nie są nowością. Deklaracje takie są systematycznie ogłaszane od kilku lat. Warto zauważyć, że strategia ta jest skutecznie realizowana przez polski oddział firmy, który - według zapewnień jego przedstawicieli - już ponad połowę przychodów pozyskuje z tego typu usług.

Xerox udostępnił także pakiet narzędzi DocuShare Developer's Environment, który ułatwia modyfikację oprogramowania DocuShare 5.0 i DocuShare CPX, jego przystosowanie do wymagań użytkowników, a także tworzenie aplikacji do obsługi obiegu zadań.


TOP 200