Xerox inwestuje w usługi

Xerox zaprezentował nowe modele wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i wersje oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów.

Xerox zaprezentował nowe modele wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i wersje oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów.

Nowa strategia wiąże się jednak przede wszystkim z inicjatywami dotyczącymi zwiększenia oferty usługowej, która ma być głównym motorem wzrostu obrotów tej firmy w najbliższych latach.

Xerox zapowiada utworzenie kolejnych centrów usługowych - Xerox Imaging Services Center - w Holandii, Hiszpanii i Japonii, a w dalszej perspektywie również w Indiach, Chinach i jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas firma miała takie ośrodki tylko w USA, Wlk. Brytanii, Brazylii, Japonii i Singapurze. Centra te oferują głównie usługi przetwarzania dokumentów papierowych do formatu elektronicznego.

Xerox inwestuje w usługi

Anne Mulcahy, dyrektor wykonawczy Xeroxa

Anne Mulcahy, dyrektor wykonawczy Xeroxa mówi, że plany firmy zakładają osiągnięcie co najmniej 50% udziału usług w całkowitej wartości obrotów w ciągu najbliższych 3-5 lat. Obecnie usługi (łącznie z serwisem sprzętu) to ok. 20% obrotów Xeroxa, które w ostatnim roku wyniosły 15,8 mld USD. Plany przekształcenia Xeroxa z firmy produkującej sprzęt w sprzedawcę usług i systemów do zarządzania dokumentami nie są nowością. Deklaracje takie są systematycznie ogłaszane od kilku lat. Warto zauważyć, że strategia ta jest skutecznie realizowana przez polski oddział firmy, który - według zapewnień jego przedstawicieli - już ponad połowę przychodów pozyskuje z tego typu usług.

Xerox udostępnił także pakiet narzędzi DocuShare Developer's Environment, który ułatwia modyfikację oprogramowania DocuShare 5.0 i DocuShare CPX, jego przystosowanie do wymagań użytkowników, a także tworzenie aplikacji do obsługi obiegu zadań.


TOP 200