Xara scala grafikę wektorową i bitmapową

Corel Corp. wprowadził ostatnio na rynek pakiet graficzny Xara 1.1. Jeśli komuś zależy na narzędziu oferującym wszelkie możliwe opcje stosowane przy przetwarzaniu grafiki, to program nie powinien go specjalnie zainteresować. Pakiet można natomiast polecić tym, którzy poszukują narzędzia do tworzenia ambitnej, artystycznej grafiki.

Corel Corp. wprowadził ostatnio na rynek pakiet graficzny Xara 1.1. Jeśli komuś zależy na narzędziu oferującym wszelkie możliwe opcje stosowane przy przetwarzaniu grafiki, to program nie powinien go specjalnie zainteresować. Pakiet można natomiast polecić tym, którzy poszukują narzędzia do tworzenia ambitnej, artystycznej grafiki.

Tak jak inne programy tego typu, Xara pozwala rysować krzywe, figury geometryczne i inne elementy graficzne. Interfejs użytkownika wyświetla paski informacyjne z zadaniami (tzw. infobars), których zawartość zmienia się zależnie od wybranego wcześniej narzędzia. Ułatwia to szybkie modyfikowanie grafiki, tworzenie nowych elementów czy importowanie obiektów z zewnątrz.

Program pracuje bardzo szybko, co widać szczególnie przy importowaniu plików zawierających grafikę bitmapową lub wektorową. Xara pozwala na import plików (gotowych obiektów z ilustracjami) zapisanych np. w formatach Illustrator, Photoshop lub Kodak Photo-CD i umieszczanie ich w różnych warstwach projektowanej ilustracji. Inne programy tego typu też oferują takie możliwości, ale żaden nie pracuje tak szybko i precyzyjnie i nie jest tak elastyczny jak Xara.

Ponieważ Xara pracuje w trybie wektorowym, edytowanie obiektów tekstowych przebiega sprawnie i szybko, czego nie można powiedzieć o narzędziach pracujących w trybie bitmapowym. Bardzo przydatną opcją jest funkcja "undo", (odwołanie ostatniego polecenia), dzięki której użytkownik może wykonać dowolną liczbę kroków do tyłu.

Xara oferuje szereg rozwiązań niedostępnych w innych, bardziej profesjonalnych i rozbudowanych pakietach graficznych. Przykładem może być narzędzie pozwalające za pomocą jednego polecenia wywołać efekt stopniowanej przezroczystości obiektu graficznego (bitmapowego lub wektorowego). Należy przy tym podkreślić, że wszystkie narzędzia dostępne w programie są bardzo łatwe w obsłudze.

Producent dołącza do produktu dysk CD-ROM, który zawiera 10 000 gotowych klipów graficznych, 300 tekstur, 500 zdjęć i 500 fontów formatu TrueType i Type 1. Funkcja wyszukiwania, dostępna w każdej fazie projektowania grafiki, pozwala na zlokalizowanie i wybór odpowiedniego tła lub wzoru graficznego oraz przeciągnięcie obiektu na ekran.

Jeśli chodzi o wpisywanie tekstu, to Xara pracuje nie gorzej niż Adobe Illustrator. Pasek narzędziowy Text (edycja napisów) pozwala formatować i przetwarzać obiekty tekstowe w różny sposób. Co ważne, szereg opcji (np. powiększanie) można stosować nie tylko w odniesieniu do obiektów tekstowych. Xara pozwala na powiększanie ilustracji aż do 250 razy. Dzięki temu użytkownik może poddać edycji nawet najmniejsze detale grafiki, co jest szczególnie przydatne w przypadku budowania ilustracji formatu PostScript, które są następnie wklejane do aplikacji poligraficznych.

Xara przetwarza też o niskich rozdzielczościach, np. formatu GIF, JPEG, PICT czy Targa. Możliwość bezpośredniego eksportowania grafiki tych formatów umożliwia budowanie plików multimedialnych bez potrzeby uruchamiania dodatkowych programów poddających pliki konwersji.

Pakiet nie oferuje zbyt wielu narzędzi do filtrowania i udoskonalania grafiki, ograniczając się do standardowego zestawu kilku podstawowych opcji (zwiększanie ostrości lub rozmywanie obrazu). Brak jest też tak przydatnych rozwiązań, jak narzędzia do dobierania kolorów wyświetlanych przez obiekty bitmapowe. Xara jest swego rodzaju pomostem między aplikacjami pracującymi w trybie wektorowym i bitmapowym. Szybkość pracy programu związana z dostępnością wielu funkcji pracujących w trybie wektorowym powoduje, że narzędzie to pozwala zaoszczędzić użytkownikom wiele czasu.


TOP 200