XML w sieciach przedsiębiorstw

Standard XML energicznie toruje sobie drogę do sieci komputerowych przedsiębiorstwa, obejmując obszary od usług katalogowych do narzędzi zarządzania siecią. Wiąże się z nim nadzieje stworzenia lepszych warunków współdziałania między aplikacjami sieciowymi, ułatwienia pracy zarządców sieci, uproszczenia wymiany danych oraz przyspieszenia wykorzystania zawartości stron webowych w praktyce biznesowej.

Standard XML energicznie toruje sobie drogę do sieci komputerowych przedsiębiorstwa, obejmując obszary od usług katalogowych do narzędzi zarządzania siecią. Wiąże się z nim nadzieje stworzenia lepszych warunków współdziałania między aplikacjami sieciowymi, ułatwienia pracy zarządców sieci, uproszczenia wymiany danych oraz przyspieszenia wykorzystania zawartości stron webowych w praktyce biznesowej.

Lista korzyści, jakie ma przynieść przedsiębiorstwu zastosowanie standardu XML, jest długa. Pomimo niebywałego tempa, w jakim dostawcy zapowiadają wsparcie XML w swoich produktach, użytkownicy w przedsiębiorstwach są bardziej wstrzemięźliwi: najpierw chcą zrozumieć, czym jest XML i dlaczego mają wdrażać akurat ten standard.

Entuzjaści nowej specyfikacji uważają, że XML jest użyteczny dla Weba i publikacji dokumentów, handlu elektronicznego, zastosowań badawczych, w zarządzaniu zawartością i obsłudze klientów. Jako zestaw protokołów używanych do tworzenia języka adjustacji XML wychodzi poza HTML, opisując informacje w sposób zrozumiały dla różnorodnych systemów komputerowych, także i ludzi. XML jest czytelny i ma format tekstowy, co oznacza możliwość jego przetwarzania przez dowolne narzędzia obróbki tekstów.

Wszystko to prawda, ale mimo tego liczba wdrożeń XML nie jest imponująca. Z najświeższych badań CAP Ventures wynika, że mniej niż jedna czwarta spośród 250 respondentów zaimplementowała lub planuje implementację projektów związanych z XML do końca roku 2000. Ponieważ dotychczasowe wdrożenia są niewielkie, wpływ XML na przedsiębiorstwa pozostaje nadal niezbadany. Mimo wszystko oczekiwania są takie, że pozytywy przeważą nad negatywami. Planowane wsparcie XML w narzędziach zarządzania i usługach katalogowych może oznaczać, że XML nadaje się do rozwiązywania problemów zarządzania. Pierwsi adaptatorzy XML oceniają też, że standard spełnia rolę "dopalacza funkcjonalnego", niewiele naruszającego wydajność sieci - stosując XML można zrezygnować z konieczności przeformatowywania danych przenoszonych między różnymi aplikacjami.

W jakim miejscu znajduje się XML?

Pierwsza fala oprogramowania zgodnego z XML pojawiła się w kwietniu ubiegłego roku. Objęła ona konsorcjum twórców przeglądarek i systemów zarządzania siecią, popierające standard od dwóch lat. I tak na przykład Sun ogłosił plan rozszerzeń Javy pod XML, a DMTF (Desktop Management Task Force) wydała, w ramach inicjatywy WBEM (Web-Based Enterprise Management), opartą na XML specyfikację kodowania danych CIM (Common Information Model). W połowie ubiegłego roku Novell zapowiedziała wsparcie XML w NDS, a firma Bowstreet Software zebrała szerokie poparcie przemysłu dla języka DSML (Directory Service Markup Language), opartego na XML i LDAP.

Specyfikacja XML v1.0, która pojawiła się w lutym 1998, to przykrojona do wymiarów praktycznego metajęzyka mutacja SGML (Standard Generalized Markup Language). Wersja 1.0 jest nadal aktualną specyfikacją, a informacje, kiedy pojawi się następna inkarnacja, są niezbyt precyzyjne.

Pewną niewiadomą jest również wydajność XML, co pewnie jest też przyczyną małej liczby wdrożeń. XML jest dobrze zaprojektowany do pracy w środowiskach luźno powiązanych ze sobą protokołów, takich jak Web, gdzie zarządcy nie mają centralnej kontroli nad wszystkimi węzłami. Tak więc chociaż są znaczące korzyści z otwartych projektów wymiany danych wykorzystujących XML, jednak może się to odbywać kosztem szybkości reakcji odczuwanej przez klienta.

Problemem jest także bezpieczeństwo. Za każdym razem, gdy eksponuje się coś w formacie standardowym, powstaje pytanie, jak bezpieczny jest tego rodzaju materiał? Czy jest bezpieczny sam w sobie, czy też wymaga dodatkowych zabiegów uwierzytelniających? Do istotnych plusów, z punktu widzenia administratorów sieci, należy zaliczyć wsparcie dla XML we WBEM i tworzenie podwalin pod mechanizmy współdzielenia informacji pochodzącej od urządzeń przez różnorodne narzędzia zarządzania. I tak dowolny zestaw rekordów, który może być przekazany jako plik XML, stanie się dostępny dla produktów raportowania i zarządzania obsługujących XML.

XML, w powiązaniu z WBEM i CIM, zdaje się być kluczem do sukcesu w zakresie współdziałania aplikacji zarządzania - z CIM jako standardowym modelem danych i XML kodującym i udostępniającym te dane.

Podobnie dołączenie wsparcia XML do usług katalogowych może przynieść korzyści zarządcom systemów komputerowych w przedsiębiorstwach. XML może zapewnić katalogom tak bardzo potrzebną możliwość współdziałania. Oparty na XML schemat DSML definiuje zawartość katalogów, tak więc dowolny katalog może dostarczać i użytkować takie dane.

Specyfikacja DSML ma wsparcie ze strony najważniejszych graczy rynku informatycznego, a w tym: IBM, Microsoft i Novell. Ponieważ DSML pozwoli na współdzielenie informacji katalogowej między aplikacjami XML, może więc być mechanizmem pozwalającym na współużytkowanie informacji (takich jak np. zamówienia) przez partnerów handlu elektronicznego czy nawet przez oddzielne aplikacje sieciowe opierające się na indywidualnych usługach katalogowych.

XML ledwo się pojawił, a wydaje się mieć już zapewnioną bezpieczną przyszłość na krzywej wdrożeń. Należy jednak pamiętać, że - jak w przypadku każdego projektu, wokół którego robi się dużo szumu - dopiero czas rozstrzyga o jego zaletach. Jak do tej pory wydaje się, że XML jest co najmniej obiecujący.

Zarządzanie siecią z pomocą XML

W październiku 1998 DTMF, publikując specyfikację kodowania schematu CIM (Common Information Model) w XML, umieściła XML na pozycji centralnego elementu ułatwiającego zarządzanie siecią. Specyfikacja ma umożliwić współdzielenie informacji zarządzającej przez różnorodne platformy zarządzania.

CIM jest standaryzowanym modelem informacyjnym zorientowanym obiektowo; XML jest natomiast mechanizmem kodowania danych, a HTTP metodą ich transportu.

Ujęcie przez grupę zadaniową DTMF specyfikacji XML w ramach inicjatywy WBEM oznacza, że aplikacje będą zdolne do odbierania danych CIM przy użyciu techniki XML. Każde zgodne ze standardem WBEM narzędzie zarządzania będzie obsługiwać XML i w związku z tym będzie zdolne do łatwej wymiany informacji w języku powszechnie zrozumiałym na każdej uczestniczącej w tej wymianie platformie.

Wśród dostawców zapowiadających wsparcie inicjatywy WBEM są: 3Com, BMC Software, Cisco, Compaq, Computer Associates, Dell, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Network Associates, Novell, Seagate Software i Tivoli.

Niezależnie od tego, że DTMF nadal jeszcze cyzeluje wymagania zgodności, zakłada się, że każdy dostawca dostosowujący się do inicjatywy WBEM musi także obsługiwać komponent XML. Ponieważ jednak specyfikacja kodowania XML dla WBEM jest nowa - wersja 2.0 została wydana w połowie ubiegłego roku - produkty zgodne z XML nie pojawią się masowo natychmiast. Microsoft na przykład planuje wsparcie XML w usłudze Windows Management Instrumentation zawartej w Windows 98, NT i 2000 (beta).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200