XML ułatwia kontakty

Tamino jest serwerem i bazą dokumentów XML do obsługi kontaktów typu ''biznes-biznes''. Producent ma nadzieję, że znajdzie również zastosowanie przy integracji aplikacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Tamino jest serwerem i bazą dokumentów XML do obsługi kontaktów typu ''biznes-biznes''. Producent ma nadzieję, że znajdzie również zastosowanie przy integracji aplikacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Opracowane przez Software AG serwer i baza danych dokumentów XML Tamino są dostępne w sprzedaży od połowy października br.

Tamino to składnica i serwer dokumentów XML przechowywanych w oryginalnej postaci (bez konwersji) w bazie obsługiwanej przez jądro serwera, tzw. X-Machine, służącej również do wyszukiwania dokumentów. Tamino zawiera motor relacyjnej bazy danych SQL, pozwalający na przechowywanie w tej samej bazie informacji alfanumerycznych i łączenie ich z dokumentami XML.

Uniwersalny interfejs

Istnieją trzy podstawowe typy dokumentów XML obsługiwanych przez Tamino: wiarygodny (valid), dobrze sformatowany (well formed) i niestrukturalny (unstructured).

Największe możliwości przetwarzania zapewnia wiarygodny dokument XML - dobrze sformatowany i zaopatrzony w szablon DTD (Document Type Definition). Analizator składniowy może z niego wydobyć wszystkie pola tekstowe i numeryczne zdefiniowane w DTD za pomocą znaczników (tags). Dokument ze znacznikami XML, zawierający np. błędy składniowe, jest traktowany przez Tamino jako dokument tekstowy, służący do przekazywania opisu, dokumentacji lub komentarzy. Wszystkie dokumenty przechowywane przez Tamino mogą być przeglądane za pomocą pełnotekstowego motoru przeszukiwania, pozwalającego na selekcję na podstawie zawartości - słów kluczowych, autora lub podanego hasła.

Serwer Tamino pracuje bezpośrednio z dokumentami XML, jest więc znacznie szybszy od konkurencyjnych produktów, stanowiących na ogół połączenie bazy danych z analizatorem składniowym XML. To ostatnie rozwiązanie wymaga odwzorowywania dokumentu XML do postaci akceptowalnej przez obiektową lub relacyjną bazę danych, a później odtwarza się go z danych w bazie.

Tamino może współpracować z relacyjnymi bazami danych za pośrednictwem specjalizowanych sterowników X-Node, które pozwalają zapisywać do bazy dane pobierane z dokumentów XML lub wstawiać dane z bazy do istniejących dokumentów.

Biznes do biznesu

Software AG promuje Tamino jako produkt do integracji różnych aplikacji przez wymianę danych za pomocą dokumentów XML. Niezależność dokumentów XML od struktury bazy i rodzaju używającej jej aplikacji pozwala wymieniać dane między dowolnymi środowiskami systemowymi i sprzętowymi.

Tamino może również znaleźć zastosowanie do wymiany dokumentów handlowych między uczestnikami łańcucha dostaw. W tej roli zastępuje aplikacje EDI. Analizator składniowy może bowiem autonomicznie wydobyć dane z dokumentu i włączyć je w proces dalszego przetwarzania. Natomiast prezentacja dokumentu XML nie wymaga przetwarzania, ponieważ współczesne przeglądarki są już wyposażone w możliwość wyświetlania dokumentów XML.

Software AG uważa również, że XML służy do wzbogacenia możliwości portali informacyjnych, dostarczając im dane z różnych źródeł w jednolitej postaci, dogodnej do przetwarzania i prezentacji.


TOP 200