XML dla opornych

XMetaL pozwala w prosty sposób tworzyć zbiory danych XML.

XMetaL pozwala w prosty sposób tworzyć zbiory danych XML.

HotMetaL - edytor plików HTML stworzony przez firmę Softquad - stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi internetowych. Był tani, a jednocześnie pozwalał na budowanie w pełni profejsonalnych stron !WWW. Nowy produkt tej firmy - edytor XMetaL - może stać się równie popularnym narzędziem do budowania plików XML (eXtensible Markup Language), coraz powszechniejszego interfejsu wymiany danych między różnymi aplikacjami.

XMetaL najlepiej sprawdza się przy integracji danych, pochodzących z różnych źródeł, bądź tworzeniu nowej zawartości XML. Nie wymaga od użytkownika głębokiej znajomości znaczników potrzebnych do budowania struktury dokumentów (oprócz XML ten edytor umożliwia także tworzenie plików SGML). Z programem pracuje się równie łatwo, jak z edytorem tekstu.

Użytkownik tworzący dokument za pomocą XMetaL dodaje poszczególne elementy zawartości zgodnie ze zdefiniowaną strukturą Document Type Definition (DTD). W tym celu można budować własne wersje edytora przystosowane do konkretnego DTD, a także wykorzystać moduł Customizer. Istnieje również możliwość zastosowania języków skryptowych, np. JScript, VBScript czy Perlscript. Interfejs programu można modyfikować poprzez rozbudowane pola dialogowe przypominające kreatory. Można też budować własne makra. Od użytkownika wymagane jest jedynie prawidłowe sformułowanie DTD.

W obecnej wersji XMetaL nie obsługuje katalogów i repozytoriów SGML, do dalszego przetwarzania trzeba więc stosować alternatywne metody agregacji zawartości.

<hr size=1 noshade>XMetaL w. 1.0

Producent: SoftQuad Software Inc.

http://www.softquad.com

Cena: 495 USD

Platformy: Windows 95/98 i NT 4.0