XII edycja konkursu Grasz o staż

Konkurs organizowany jest przez PricewaterhouseCoopers i Gazetę Wyborczą.

Konkurs organizowany jest przez PricewaterhouseCoopers i Gazetę Wyborczą.

Biorący w nim udział studenci i absolwenci szkół wyższych mogą wygrać staż w kilkudziesięciu firmach w Polsce. Do wygrania jest łącznie 230 praktyk. Konkurs przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat i dla absolwentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Aby wziąć w nim udział, należy do 2 kwietnia 2007 r. wysłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy ze stronyhttp://www.grasz.pl . Na formularz zgłoszeniowy składają się: życiorys, rozwiązanie minimum jednego, a maksimum trzech zadań spośród zamieszczonych na stroniehttp://www.grasz.pl i wypełniona ankieta.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego to pierwszy etap konkursu. Następnie nadesłane rozwiązania zadań konkursowych są oceniane przez specjalistów. Autorzy najlepszych pomysłów przejdą do drugiego etapu, na który składają się rozmowy kwalifikacyjne lub inne formy selekcji u fundatorów praktyk (maj 2007 r.). Firmy szukające specjalistów z IT i telekomunikacji przygotowały staż w: Agora - Dział Rozwoju Technologii IT w portalu Gazeta.pl; BCC - Dział Konsultingu; Długie Rozmowy - Dział Usług i Sieci; GE Money Bank - Dział Informatyki, Dział Infrastruktury Informatycznej, Dział Rozwoju Systemów IT, Dział Usług Informatycznych, Zespół Administracji Warstwy Pośredniej, Zespół Rozwoju Procesów IT; HP - Dział Enterprise Storage and Servers Business Unit, Dział Global Delivery Application Services, Dział Knowledge Management; - Dział Eksperci E-Marketingu, Dział Eksperci Nowych Technologii; Nokia - Dział Mobile Packet Core Center of Excellence, Dział Mobile Switching Center Server Release 4 Center of Excellence, Dział Value Added Services Competence Stream; PricewaterhouseCoopers - Dział Usług Doradczych; Telekomunikacja Polska - Dział Analiz i Rozwoju Wydziału Rozwoju PeopleSoft, Departament Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci, Pion Rozwoju Technologii, Dywizja Usługi dla Biznesu/Departament Integracji i Nowych Rozwiązań, Dział Zarządzania Jakością i Procesami/Departament Współpracy Technicznej z Operatorami/Pion Sieci, Dział Komunikacji Wewnętrznej, Departament Wsparcia Zarządzania, Pion Rozwoju Technologii, Dział Rozwoju Systemów Wspierających Procesy Biznesowe, Wydział Rozwoju Systemów Obsługi Klienta, Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci, Pion Rozwoju Technologii, Dział Systemów Obsługi Klienta, Departament Operacji, Pion Informatyki, Wydział Utrzymania Platformy Biurowej, Departament Wsparcia Użytkownika, Pion Informatyki; Vattenfall - Departament Informatyki.

Pełna lista praktyk znajduje się pod adresemhttp://www.grasz.pl/secms/pl/lista_praktyk .


TOP 200