X Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy

Prawie 700 uczestników zgromadziło X Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy. Obecni byli przedstawiciele urzędów i instytucji centralnych oraz resortowych, wyższych uczelni, telekomunikacyjnych zakładów produkcyjnych, TP S.A., organizacji pocztowych i niektórych firm telekomunikacyjnych. Sympozjum zostało zorganizowane przez Sekcję Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Instytut Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej i Centrum Badawczo-Rozwojowe TP S.A. Organizatorzy zaprosili do udziału w tym spotkaniu, poza ludźmi zajmującymi się na co dzień problemami telekomunikacji także utytułowanych naukowców, jak i mniej lub bardziej utytułowanych szefów wielkich i mniejszych firm telekomunikacyjnych.

Prawie 700 uczestników zgromadziło X Krajowe Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy. Obecni byli przedstawiciele urzędów i instytucji centralnych oraz resortowych, wyższych uczelni, telekomunikacyjnych zakładów produkcyjnych, TP S.A., organizacji pocztowych i niektórych firm telekomunikacyjnych. Sympozjum zostało zorganizowane przez Sekcję Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Instytut Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej i Centrum Badawczo-Rozwojowe TP S.A. Organizatorzy zaprosili do udziału w tym spotkaniu, poza ludźmi zajmującymi się na co dzień problemami telekomunikacji także utytułowanych naukowców, jak i mniej lub bardziej utytułowanych szefów wielkich i mniejszych firm telekomunikacyjnych.

Referaty przedstawiane na Sympozjum obejmowały tematykę z następujących dziedzin:

* Problemy ogólne (m.in. w Polsce, synchronizacja telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, sieci

neutronowe w telekomunikacji, problematyka zarządzania jako składnik wykształcenia inżynierów telekomunikacji).

* Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej (m.in. zagadnienia związane z systemami GSM i RRL, systemy, anteny i obsługa sieci komórkowej, systemy łączności satelitarnej).

* Utrzymanie elementów i zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnej (m.in. problem nadzoru i sprawności polskiej

sieci telekomunikacyjnej, projektowanie systemów zarządzania i zarządzanie sieciami).

* Systemy komutacyjne (m.in. problematyka pracy w systemach ATM oraz zagadnienia łączy abonenckich).

* Problemy sieciowe (m.in. związane z realizacją planowanej w Polsce sieci SDH, wprowadzaniem ISDN i usługami w sieci FDDI, istniejącymi sieciami komputerowymi i bazami danych, systemami rozliczeniowymi oraz publicznymi sieciami teleinformatycznymi.

* Problemy rozwoju telekomunikacji w Polsce na tle rozwoju światowego (m.in. aspekty prywatyzacji oraz łączności na obszarach wiejskich, nowe usługi w sieciach telekomunikacyjnych, Elektroniczna Wymiana Danych (EDI), analizy ekonomiczne, planowanie i marketing w firmach telekomunikacyjnych).

* Systemy teletransmisyjne i systemy transmisji danych (m.in. szybka transmisja danych w systemach łączności satelitarnej, modemy, ochrona danych przez kodowanie, problemy przetwarzania na system cyfrowy, kodowania, transmisji i odtwarzania obrazów oraz integracji mowy i danych).

* Układy mikrofalowe, systemy radiokomunikacyjne i telewizyjne (m.in. współpraca radiotelefonicznej sieci łączności szlakowej PKP z publiczną siecią telefoniczną, szczegółowe problemy sieci komórkowej, również GSM, zagadnienia anten telekomunikacyjnych).

* Problemy optotelekomunikacji (m.in. zagadnienia transmisji światłowodowej, wzmacniaczy optycznych, zasilania światłowodowych łączy telekomunikacyjnych i telemetrycznych).

* Problemy techniki i ekonomiki poczty (m.in. komputeryzacja urzędów pocztowych, potrzeba zmian w ordynacji pocztowej, mechanizacja i automatyzacja pocztowych procesów technologicznych).

Spotkanie w Bydgoszczy było najbardziej znaczącą konferencją poświęconą zagadnieniom telekomunikacyjnym w naszym kraju. Towarzysząca obradom wystawa może być porównywana do łódzkich targów Intertelekom. Swoje oferty i wyroby przedstawiły m.in. najbardziej znane firmy na rynku telekomunikacyjnym oraz kilka nowych, które jak i poprzednie, dostrzegły w polskim rynku znakomite pole do interesów.

Na wystawie można było obejrzeć i zamówić wszystkie elementy składające się na łańcuch telekomunikacyjny, począwszy od idywidualnych aparatów telefonicznych (nowe propozycje z Radomia, Eltry, Telkomu), poprzez linie światłowodowe i tradycyjne, w tym znacząca oferta kabli, muf, złączy światłowodowych, osłon kablowych oraz innego wyposażenia i sprzętu liniowego, aż do dużych i mniejszych central i centralek, zasilaczy oraz siłowni, w tym awaryjnych. Coraz większa jest konkurencja wśród dostawców małych centralek telefonicznych, przeznaczonych do biur i hoteli, które wraz z oferowanymi systemami rozliczeń stanowiły kompleksowe rozwiazanie dla małych instytucji. Polskiej produkcji urządzenia tego typu skutecznie konkurują z ofertą zagraniczną. Oferowany był też nowoczesny publiczny aparat telefoniczny z krakowskiego Telkomu-Telosu działający na kartę mikroprocesorową. Rozwiązanie takie umożliwia bezbłędne pobieranie opłat, a karta może być wykorzystywana wielokrotnie, jest tania w produkcji i trudna do podrobienia. Rozpoczęcie masowej produkcji aparatów publicznych na karty mikroprocesorowe możliwe jest jednak dopiero po przyjęciu przez TP S.A. ustaleń dotyczących typu sprzętu, który zastąpi dotychczasowe aparaty wrzutowe i na karty magnetyczne.

Osobną grupę stanowiły systemy rozliczania oraz bieżącego rejestrowania przeprowadzanych rozmów telefonicznych (bilingu), oferowane przez kilka firm. Wyróżniały się systemy bilingowe dla dużych (miejskich) central telefonicznych, produkowane przez Telekomunikację Polską ZUT Wrocław. W systemy takie wyposażane są obecnie kolejne obiekty TP S.A. Konieczność szerokiego wprowadzania systemów bilingowych jest coraz powszechniej odczuwana, nie tylko przez abonentów indywidualnych.

Pomimo coraz wyraźniejszych tendencji rozwijania łączności radiowej oraz satelitarnej, w Bydgoszczy oferta takich systemów była skromna. Jednak na wystawie praktycznie każdy mógł znaleźć coś dla rozwiązania swoich problemów telekomunikacyjnych, chociaż "X Krajowe Sympozjum Telekomunikacji" miało profil zdecydowanie bardziej naukowy niż handlowy.

Dla laików pewne zdziwienie budzi umiejscowienie niektórych referatów w grupach tematycznych. Za przykład mogą posłużyć umiejscowione w problemach podstawowych takie tytuły jak "Sieci komputerowe w Polsce" obok referatu "Cyfrowy kwadratowy modulator-demodulator o implementacji częstotliwościowej".

Bydgoskie Sympozjum rozwija się coraz szybciej. Kolejne odbędzie się w dniach 6-8 września 1995 r.również w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zgłoszenia propozycji tematów referatów przyjmowane będą do 30 listopada br., przesyłać należy je na adres:

KST '95, Instytut Telekomunikacji PW, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa.


TOP 200