Wzrost wydatków na IT

Z szacunków DiS wynika, że wydatki na IT w Polsce zwiększą się w tym roku o 27,8%, do ponad 23 mld zł...

Z szacunków DiS wynika, że wydatki na IT w Polsce zwiększą się w tym roku o 27,8%, do ponad 23 mld zł...

Na szybki wzrost wartości rynku IT wpływ ma koniunktura gospodarcza i napływ środków z UE. Z ankiety przeprowadzonej wśród szefów 200 firm IT w Polsce wynika, że większość z nich spodziewa się dalszego wzrostu rynku. Firmy liczą na fundusze unijne i kontrakty administracji.


TOP 200