Wzrost przychodów e-point SA

Firma e-point SA, dostawca rozwiązań opartych na technologiach internetowych, w zeszłym roku osiągnęła przychód w wysokości 5 mln zł w porównaniu z 1,5 mln zł w roku 1999. Jak twierdzą przedstawicie...

Firma e-point SA, dostawca rozwiązań opartych na technologiach internetowych, w zeszłym roku osiągnęła przychód w wysokości 5 mln zł w porównaniu z 1,5 mln zł w roku 1999.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, znaczny wzrost sprzedaży możliwy był do osiągnięcia dzięki wypracowaniu własnego modelu działalności, a zwłaszcza realizacji wdrożeń projektów internetowych dla dużych klientów.

Zobacz również:

Prognozy na rok 2001 zakładają, że firma osiągnie przychód w wysokości ok. 18 mln zł. Firma e-point SA zamierza skoncentrować się na rynku tzw. przedsiębiorstw tradycyjnych, którym chce pomagać w wykorzystaniu możliwości Internetu do rozwoju ich działalności.

***

Elektroniczny punkt


TOP 200