Wzrost obrotów na polskim rynku IT

Polskie firmy z rynku usług IT uzyskały w roku 2014 przychody w wysokości 57 mld złotych, oznacza to wzrost o 12,8% – wynika z raportu Computerworld.

Podczas debaty przedstawiającej wyniki raportu Computerworld TOP200 (badania dotyczącego polskiego rynku IT prowadzonego, co roku przez redakcję Computerworld), można było dowiedzieć się, jakie wyzwania stają przed różnymi sektorami rynku informatycznego. Spotkanie odbyło się 25 czerwca w Ministerstwie Gospodarki, podczas którego zwrócono szczególną uwagę na problemy stojące przed polskim rynkiem IT, jak również wskazano wiele z rozwiązań.

Administracja publiczna napędza rynek

W roku 2014 administracja publiczna była największym rynkiem dla dostawców IT. Sprzedaż w tym sektorze miała wartość blisko 3,1 mld złotych. Jednak, wiodący dostawcy tego sektora spadli w swoich wynikach finansowych, jedną z przyczyn była utrata największych zamówień (IBM i ASSECO – straciły 200 mln złotych).

Dyskusja podczas debaty rozpoczęła się od wypowiedzi Podsekretarza Stanu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Juranda Dropa, który odnosząc się do wyników TOP200 podkreślił, że: „stabilność sektora publicznego wynika z długoterminowych programów, które są finansowane z funduszy unijnych”. Oznacza to, że wiele z środków wypłacanych jest w dłuższej perspektywie czasu, co może owocować wstrzymywaniem wypłacania funduszy. Obecnie mamy czas, w którym jeden projekt jest zamykany, a drugi dopiero uruchamiany, przyczyniając się do zmian w wynikach obrotów wykonawców zamówień.

Wzrost obrotów na polskim rynku IT

Do rozmowy dołączył Mariusz Kochański wiceprezes z Veracomp, mówiąc, że posiada dobrą perspektywę porównawczą z rynkami zagranicznymi, „Polska administracja ma bardzo wysoki poziom konsumpcji środków unijnych. Nie mówimy tutaj o małych różnicach, lecz olbrzymich, co przyczynia się do jednej z głównych sił Polski”. Zwrócił również uwagę na to, że w roku ubiegłym ze względu na zamykanie wielu projektów byliśmy świadkami dużych inwestycji w samorządach. „Dlatego powinniśmy zastanowić się i przemyśleć, co należałoby w kolejnym etapie wprowadzić w sektorze administracji publicznej, aby poprawić jakość życia obywateli, jak również konkurencyjność miast i regionów”.

W dyskusji wziął udział również Kamil Kurowski dyrektor sprzedaży do dużych klientów firmy Oracle nawiązując do słów ministra Juranda Dropa, że rynek kształtują środki unijne. „Dodatkowo ważne jest, w jaki sposób działa dynamika projektów, które potrafią być wieloletnie. Duże projekty mają późny start, ale generują wielomilionowe przychody”.

Do wcześniejszych wypowiedzi odniósł się również Tomasz Słoniewski, Senior Research Manager z IDC. Rozpoczął wypowiedź stwierdzeniem, że w sektorze publicznym pojawiają się pozytywne i słabe wyniki. Przywołał również wypowiedź ministra finansów Mateusza Szczurka, który wyraził swój podziw dla systemów analitycznych w administracji publicznej w porównaniu do sektora bankowego. „Dlatego również powinniśmy doceniać projekty publiczne”, podkreślił Tomasz Słoniewski. „Jest to ważne, gdyż według analiz IDC w administracji publicznej istnieje dużo interesujących projektów” – dodał na koniec.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200