Wzrost obrotów na polskim rynku IT

Handel wiecznie żywy

Kolejnym rynkiem dla dostawców IT względem przychodów jest sektor handlowy, którego wyniki sięgnęły 2,7 mld złotych (wzrost o 24,3%).

Dla Tomasza Słoniewskiego z IDC jest to ważny sektor, gdyż zderza się on bezpośrednio z klientami, w efekcie przetwarzając ogromne ilości danych. „Według analiz firmy IDC w tym obszarze możemy spodziewać się wielu projektów związanych z Internetem Rzeczy". Celem będzie przyspieszenie procesów w czasie rzeczywistym, który nie będzie tylko dotyczył backoffice’u, ale również kwestii związanych customer experience.

„Rynek handlu detalicznego zmienia się dynamicznie, a wraz z nim potrzeby konsumenckie. Prowadzi to w chwili obecnej do wykorzystywania przeróżnych urządzeń mobilnych i wymogu wykorzystania wielu różnych technologii”, dodał Dariusz Stolarczyk Wiceprezes i COO w firmie RUCH. Podkreślił również, że należy zwrócić uwagę, iż handel charakteryzuje się stabilnością rynkową. Coraz częściej pojawiają się sklepy blisko konsumentów, zawierające produkty pierwszej potrzeby. „ … to dla nich tworzy się rozwiązania informatyczne i infrastrukturalne”. Dodatkowo bardzo istotna jest rola rynku elektronicznego - ecommerce, który obecnie rozwija się w gigantycznym tempie. Dzięki IT posiadamy narzędzia do sukcesu, tym samym warto inwestować w rozwiązania technologiczne w celu poprawy jakości. Dariusz Stolarczyk stwierdził, że ,,Kioski to już nie tylko miejsce z prasą, ale nowoczesny punkt usługowy".

Wzrost obrotów na polskim rynku IT

Wiceminister Jurand Drop nawiązując do tematu wspomniał o bardzo istotnym elemencie towarzyszącym sprzedaży detalicznej. Mówił o kwestii ochrony danych osobowych, dodatkowo kierując zapytanie do uczestników, jakich rozwiązań oczekują współczesne firmy handlowe.

Dariusz Stolarczyk podkreślił, że „przepisy polskie, jak również unijne pozwalają na przeprowadzanie bezpiecznych transakcji. Problemem jest świadomość konsumencka i edukacja w tym zakresie społeczeństwa”. Do wypowiedzi dołączył Sławomir Paniasiuk, wiceprezes i CIO w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, mówiąc, że „istotne jest, aby regulacje w zakresie danych osobowych były jednoznaczne, tak jak np. regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy. Istotna jest kwestia interpretacji, która powinna być łatwa i szybka”.

Kamil Kurkowski z Oracle, wspominał, że ważne jest również pamiętanie o danych bardziej wrażliwych (tajnych). „Tutaj technologie są w stanie pomóc i odpowiednio wdrożone mogą zapewnić, najbardziej zoptymalizowane rozwiązania”. Wyraził również swoje obawy dotyczące chmury obliczeniowej i regulacji prawnych: „Zwróćmy uwagę na regulację, która będzie normować handel na rynku elektronicznym w Europie, czy będzie regulować również technologie chmury obliczeniowej?”.

Jurand Drop udzielił odpowiedzi wyjaśniającej: „W tej chwili negocjowana jest między legislatorami dyrektywa dotycząca sieci i administracji. Ma ona zapewnić zapełnienie luk w cyberprzestrzeni. Zagwarantować ma również lepszy poziom bezpieczeństwa między sektorami. Negocjowane są kwestie, które przedsiębiorstwa mają wejść w ten zakres – w tym Cloud Computing”.

Transformacja telekomunikacji

Według ustaleń Computerworld sytuacja na rynku telekomunikacji jest słabsza w stosunku do innych sektorów, obroty wyniosły 2,58 mld złotych (+0,3%). Rynek nie radzi sobie najlepiej, wyraźnie widać, że spada sprzedaż, choć wciąż pojawiają się wydatki na IT. Może to oznaczać chęć wprowadzenia zmian, które mogłyby rozwiązać problem strat wśród firm telekomunikacyjnych.

Jako pierwszy głos w tym obszarze zabrał Tomasz Słoniewski z IDC, mówiąc, że „Jedynie straty pojawiają się w zakresie tradycyjnych usług, ale nowoczesne rozwiązania stale rosną. Oznacza to, że jest to sektor transformujący się w coś zupełnie nowego, szukając w ten sposób przychodów. Często udaje się to lepiej bądź gorzej, jednak wpływ na to mają regulacje”.

Nowe potrzeby informatyczne doprowadzają do sytuacji, w których telekom szuka nowych źródeł, jak również partnerstw z dostawcami cyfrowego contentu, np. Big Data. Tomasz Słoniewski podkreślił, że „Obecnie 30% osób w skali Europy decyduje się przekazać swoje dane o geolokalizacji za rabaty w sklepach”. Jest to sygnał, że pozostałe 70% osób nie ma zamiaru dzielić się takimi danymi. Firmy, które gromadzą dane, przekazują je określonym firmom handlowym, i to właśnie telekomy stają się takimi integratorami. Mimo obecnych strat, rynek telekomów może stać się w przyszłości zupełnie inny dzięki technologiom IT, prowadząc do dużych zysków w tym obszarze.


TOP 200