Wzrost dzięki Unii i gospodarce

Przychody gliwickiego Wasko wzrosły z 231 mln zł do 400 mln zł. Czy nadszedł czas na uspokojenie?

Przychody gliwickiego Wasko wzrosły z 231 mln zł do 400 mln zł. Czy nadszedł czas na uspokojenie?

Wasko jest przede wszystkim dostawcą sprzętu. Tego rodzaju działalność była w 2007 roku źródłem aż 67% przychodów firmy. Jak mówią pracownicy, największym zainteresowaniem klientów cieszą się dedykowane systemy dla sektora telekomunikacyjnego, systemy wspomagania dowodzenia i rozwiązania automatyki przemysłowej typu SCADA. Jak udało się firmie osiągnąć nieprzeciętny wzrost? Według przedstawicieli firmy, to zasługa korzystnych czynników rynkowych i trafnych decyzji podjętych w przeszłości.

74%

wzrosły w 2007 r. przychody firmy Wasko. Równie szybko rosło zatrudnienie.

Wasko, jak każda inna firma, korzysta z dobrej koniunktury. Jednak należy do nielicznych, które nie narzekają na sektor publiczny. Korzysta z tego, że instytucje rządowe i samorządowe dostosowują się do wymogów unijnych i inwestują w infrastrukturę.

Te decyzje biznesowe, które dzisiaj procentują, to w opinii szefostwa Wasko przede wszystkim rozpoczęcie działalności w sektorze telekomunikacyjnym i administracji publicznej oraz przeprowadzona w 2006 r. fuzja ze spółką Hoga.pl. "Nie mniej ważna okazała się prawidłowa ocena rynku informatycznego oraz identyfikacja nisz rynkowych i trafna ocena przyszłych potrzeb klientów" - mówi Wojciech Wajda, prezes zarządu. Stale realizowana jest również strategia dywersyfikacji oferty oraz rozwoju sieci oddziałów w całej Polsce. Firma ma ich już 16, z tego trzy zostały otwarte w ostatnim roku.

Wzrost dzięki Unii i gospodarce

Wojciech Wajda, prezes zarządu Wasko.

Wasko zatrudnia ponad 600 osób, przed rokiem było jedynie 476 pracowników. Według zapewnień kierownictwa firmy, prowadzone na tak dużą skalę działania rekrutacyjne są wymuszane dynamicznym rozwojem działalności. Opublikowana 15 maja br. prognoza przychodów ze sprzedaży na 2008 r. zakłada wynik na poziomie 420 mln zł, a więc nie tak dynamiczny jak rok wcześniej. Jak czytamy, podstawowym źródłem ma być sprzedaż na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz sektora administracji publicznej. Stabilny wzrost przychodów ma być również efektem realizowanych umów długoterminowych i kontraktów zawartych w przeszłości.

Zarząd planuje skoncentrować się przede wszystkim na inwestycjach w rozwój spółek wchodzących w skład Grupy Wasko. Niewykluczone są dalsze akwizycje. W pierwszych miesiącach br. gliwicka firma przejęła m.in. spółki Szulc-Efekt i Hostingcenter.


TOP 200