Wzrosły przychody Red Hat Software

W zakończonym 31 sierpnia II kwartale roku finansowego 1999 firma Red Hat Software uzyskała przychód 4,4 mln USD, co oznacza 95% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (2,3 mln USD). Firma poniosła w tym okresie stratę netto w wysokości 3,1 mln USD. Rok temu firma odnotowała zysk rzędu 132 tys. USD.

W zakończonym 31 sierpnia II kwartale roku finansowego 1999 firma Red Hat Software uzyskała przychód 4,4 mln USD, co oznacza 95% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (2,3 mln USD). Firma poniosła w tym okresie stratę netto w wysokości 3,1 mln USD. Rok temu firma odnotowała zysk rzędu 132 tys. USD.

Wzrost przychodów przedstawiciele firmy przypisują rosnącej popularności systemu operacyjnego Linux i związanej z tym m.in. większej sprzedaży usług.