Wzrosły przychody Alcatela i Lucenta

W kwartale obrachunkowym zakończonym 30 września br. oba koncerny zanotowały zwiększone przychody w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Są to ostatnie oficjalne wyniki ogłoszone przez dwa odrębne podmioty gospodarcze - kolejne będą odnosiły się do sytuacji finansowej połączonego koncernu Alcatel-Lucent.

Alcatel w swoim trzecim kwartale obrachunkowym zanotował przychody na poziomie 3,34 mld Euro, o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej (3,29 mld Euro). W analizowanym okresie spadł sumaryczny zysk netto firmy z 266 mln Euro (III kw. 2005 r.) do 155 mln Euro obecnie. Wzrost obrotów u Alcatela nastąpił w dziedzinie rozwiązań dla sieci stałych (głównie w związku z dążeniem operatorów do przechodzenia na sieci IP). Przychody z działu zajmującego się sieciami stacjonarnymi wzrosły o 6 proc. (z 1,28 mld Euro w III kw. 2005 r. do 1,36 mld Euro pod koniec września br.), a zysk netto powiększył się ze 121 mln Euro do 151 mln Euro. Firma odnotowała zaś straty w swoich działach rozwiązań mobilnych (spadły zarówno przychody, jak i zyski).

Dla Lucent Technologies koniec września br. był ostatnim, czwartym kwartałem obrachunkowym 2006 r. Firma odnotowała 2,56 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do sytuacji sprzed roku (2,43 mld USD). Zysk netto wyniósł 371 mln USD.

Jak twierdzi Serge Tchuruk, dyrektor wykonawczy (CEO) Alcatela wielu klientów zwleka z podjęciem decyzji o znaczących zakupach do chwili finalizacji fuzji między francuską i amerykańską spółką. Tchuruk ma także nadzieję, że przychody koncernu z działu rozwiązań mobilnych zaczną wzrastać po zakończeniu procesu przejęcia części UMTS Nortela.

Według wstępnych szacunków po fuzji Alcatela i Lucenta przychody roczne nowego giganta telekomunikacyjnego wyniosą 21 mld Euro (przy prognozowaniu wzięto pod uwagę wyniki finansowe 2005 r.). Firmy chcą zaoszczędzić na fuzji 1,4 mld Euro, głównie dzięki zwolnieniu 10 proc. załogi (z 88 tys. pracowników).