Wzór w koncernie

Wdrożenie systemu informatycznego w zakładzie w Zduńskiej Woli jest traktowane jako wzorzec w skali całego koncernu Icopal.

Wdrożenie systemu informatycznego w zakładzie w Zduńskiej Woli jest traktowane jako wzorzec w skali całego koncernu Icopal.

Należąca do duńskiego koncernu spółka jest obecnie największą i najnowocześniejszą firmą specjalizującą się w produkcji materiałów hydro- i termoizolacyjnych w regionie Europy Środkowej. Firma nie mogłaby się jednak dalej rozwijać, gdyby nie system informatyczny, który wspomaga jej funkcjonowanie we wszystkich zasadniczych obszarach - poczynając od finansów i księgowości, przez sprzedaż, kończąc na planowaniu produkcji. Przedstawiciele firmy stawiają tezę, że wdrożenie systemu zintegrowanego nie byłoby jednak w ogóle możliwe, gdyby nie prowadzona równolegle restrukturyzacja - zmniejszenie i racjonalizacja zatrudnienia oraz usprawnienia procesów biznesowych.

Wybór systemu wspomagającego zarządzanie firmą został dokonany w Zduńskiej Woli. Trwające w owym czasie wdrożenie we francuskim oddziale Icopalu tylko częściowo ułatwiało podjęcie decyzji. Kierownictwo firmy w Polsce zdawało sobie doskonale sprawę ze specyfiki lokalnych uwarunkowań, dlatego pozostawiło ocenę dopasowania systemu do polskich warunków, a także kompetencji i możliwości lokalnego reprezentanta dostawcy oprogramowania zespołowi projektowemu w Polsce. W efekcie kilkumiesięcznych negocjacji przyjęto, że wdrożenie systemu korporacyjnego nie wiąże się z większym ryzykiem niż w przypadku konkurencyjnych produktów. Po 19 miesiącach okazało się, że była to słuszna decyzja. Wdrożenie jest obecnie traktowane przez władze koncernu jako wzorzec dla kolejnych takich projektów. Wdrożenie w Polsce wpłynęło na decyzję o wdrożeniu Movexa w Danii i przyjęciu standardu korporacyjnego.

Ryszard Kwiecień, kierownik Działu Informatyki

Ryszard Kwiecień, kierownik Działu Informatyki

Korzyści z wdrożenia widać we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. "System wspomaga planowanie i kontrolowanie działalności firmy na poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym, wspomaga też ewidencjonowanie księgowe zdarzeń gospodarczych, rachunkowość finansową i zarządczą, wreszcie jest wykorzystywany przy współpracy z klientem - w szczególności pozwala monitorować na bieżąco limit kredytu kupieckiego, należności oraz prowadzenie ich windykacji" - wylicza Ryszard Kwiecień, szef Działu Informatyki w Icopalu. Dział handlowy korzysta z napisanej przez informatyków ze Zduńskiej Woli aplikacji zintegrowanej z systemem Movex, dostarczającej informacji o poziomie zapasów i wspomagającej kontrolę nad zamówieniami. "Obsługa planowania i rozliczania produkcji obejmuje prognozowanie sprzedaży, planowanie produkcji i zaopatrzenia, aż po rozliczanie spływu produkcji" - dodaje Ryszard Kwiecień.

Wdrożenie systemu wykorzystano również do dostosowania firmy do specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości zarządczej i konsolidacji wyników oraz sprawozdawczości wymaganej przez koncern. Właściciele firmy żądali gospodarowania kapitałami, automatyzacji procesów planowania produkcji, planowania zakupów oraz poprawienia efektywności zarządzania kapitałem. Żądano również, by oferta była konstruowana na podstawie kryteriów ekonomicznych.

Finalista w kategorii - Przemysł

Icopal SA, Zduńska Wola

Przemysław Rasz prezes zarządu

Ryszard Kwiecień kierownik Działu Informatyki

Liczba pracowników: 373

Liczba pracowników działu IT: 4

http://www.icopal.com

Wykorzystywane rozwiązania

Główne aplikacje to: system Movex firmy Intentia, system kadrowo-płacowy Teta 2000, stworzony przez pracowników działu informatyki system wspierający pracę handlowców, system komunikacyjny Lotus Notes/Domino.

Główny system ERP działa na platformie AS/400.

Sieć lokalna została zbudowana z wykorzystaniem urządzeń Cisco i 3Com. Większość komputerów pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000. Serwery: IBM, HP, Dell, Compaq.


TOP 200