Wzmocnienie dla Ster-Projektu

Warszawski integrator zapłaci Onet.pl (Grupa ITI) ponad 36 mln zł za 85% udziałów w firmie DRQ z Krakowa. Wygląda więc na to, że ''premia'' - w postaci krakowskiej spółki - którą ITI otrzymało na początku 2002 r. od BRE, aby przyspieszyć zamknięcie transakcji przejęcia Optimusa, była bardzo opłacalna.

Warszawski integrator zapłaci Onet.pl (Grupa ITI) ponad 36 mln zł za 85% udziałów w firmie DRQ z Krakowa. Wygląda więc na to, że ''premia'' - w postaci krakowskiej spółki - którą ITI otrzymało na początku 2002 r. od BRE, aby przyspieszyć zamknięcie transakcji przejęcia Optimusa, była bardzo opłacalna.

DRQ specjalizuje się w produkcji oprogramowania na zamówienie, przede wszystkim dla sektorów: finansowego, administracji i operatorów telekomunikacyjnych. "Transakcja pozwoli nam uczestniczyć w przetargach, których elementem jest tworzenie oprogramowania" - przekonuje Piotr Smólski, prezes zarządu Ster-Projekt. Warszawska firma nie posiada bowiem działu zajmującego się tworzeniem oprogramowania. Zatrudniająca ok. 60 osób DRQ osiągnęła w 2002 r. przychody 27,7 mln zł i zysk netto 4,53 mln zł.

W celu sfinansowania transakcji Ster-Projekt przeprowadzi pod koniec października br. emisję ok. 5,5 mln akcji. W efekcie emisji Ster-Projekt chce uzyskać 80-100 mln zł. O zamiarze skorzystania z przysługujących mu praw poboru - uprawniających do objęcia akcji nowej emisji - poinformował Prokom Software. Pozwoli mu to utrzymać posiadany udział w kapitale akcyjnym. Gdyńska firma ma ok. 12% akcji Ster-Projektu.

Pozostałą po przejęciu DRQ część kwoty pozyskanej z emisji akcji Ster-Projekt zamierza przeznaczyć m.in. na tworzenie nowych produktów na rynek telekomunikacyjny, szkolenia pracowników, a także wykorzystać jako kapitał obrotowy niezbędny przy dużych projektach. Planowane są także kolejne akwizycje. Trwają rozmowy z dwiema spółkami - zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników producentem rozwiązań telekomunikacyjnych oraz kilkunastoosobową spółką zajmującą się doradztwem biznesowym. Łączna wartość tych akwizycji ma wynieść ponad 20 mln zł.

Ster-Projekt prognozuje, że na koniec 2003 r. jego zysk netto wyniesie ok. 10 mln zł, przy przychodach na poziomie 370 mln zł. Przychody po pierwszych trzech kwartałach zamknęły się kwotą 218 mln zł.

Tylko fakty

Grupa Ster-Projekt

Po przejęciu DRQ Ster-Projekt zamierza kontynuować akwizycje. Firma prowadzi rozmowy z producentem rozwiązań dla telekomunikacji oraz spółką zajmującą się doradztwem biznesowym. Obecnie w skład Grupy Ster-Projekt wchodzą:

  • CryptoTech

  • DRQ

  • EDB Ster Polska

  • mindworx Polska

  • Nowoczesne Technologie Informatyczne

  • Ster-Projekt

    Źródło: Ster-Projekt


  • TOP 200