Wzbogacone środowisko

Microsoft wprowadza istotne ulepszenia w technice obiektowej COM.

Microsoft wprowadza istotne ulepszenia w technice obiektowej COM.

Środowisko obiektowe Microsoft w nowej wersji COM3, przedstawionej na konferencji programistów Microsoft, zdąża w kierunku środowiska Java z elementami architektury CORBA. Przewiduje się, że nowa technika obiektowa COM3 będzie włączona do systemu operacyjnego Windows NT 5.0 w połowie 1998 r.

Najbardziej rewolucyjna zmiana - wymuszona zresztą przez programistów aplikacji dla Windows - polega na wprowadzeniu maszyny wirtualnej COM (modułu wykonawczego run-time) zajmującego się wykonywaniem kodu aplikacji COM, obsługą współpracy obiektów między sobą oraz gospodarką pamięcią komputera.

Usuwanie nie używanych obiektów i dołączanie zajmowanej przez nie pamięci do zasobów systemowych (garbage collection) jest jedną z najważniejszych cech efektywnych środowisk do uruchamiania aplikacji obiektowych. Zawiera je maszyna wirtualna Java, nie miały jej natomiast obecne realizacje COM w Windows.

Maszyna wirtualna COM ułatwi również budowę aplikacji przez składanie ich z gotowych komponentów, które można będzie opracowywać za pomocą dowolnych języków programowania, w tym C++ i Javy.

Ogromna popularność języka Java wśród programistów zmusiła Microsoft do zaakceptowania go jako równoprawnego narzędzia do opracowania aplikacji dla Windows. Microsoft natomiast nadal prowadzi kampanię podważającą zalety specyficznego środowiska uruchamiania aplikacji Java (maszyny wirtualnej Java), gdyż konkuruje ono bezpośrednio z Windows.

W nowej wersji COM obiekty uzyskają również najważniejszą cechę typowych obiektów programistycznych - dziedziczenie właściwości. Zwolennicy ścisłej obiektowości odmawiali firmie Microsoft prawa posługiwania się nazwą "obiekty COM", ponieważ nie pozwalały one na dziedziczenie cech przez obiekty potomne.

Obecnie ten argument zniknie, zaś programiści będą mieli ułatwione zadanie, gdyż będą mogli wielokrotnie korzystać z raz opracowanych obiektów.

Nowa implementacja COM zdąża w kierunku w pełni funkcjonalnego rozproszonego środowiska obiektowego, zbliżonego do środowiska CORBA. COM ma mieć zrealizowane kolejkowanie komunikatów, usługi bezpieczeństwa i współpracę z monitorem transakcji (Microsoft Transaction Server), co znacznie zmniejszy wysiłek przy opracowaniu dużych aplikacji rozproszonych. Natomiast nie przewiduje się bezpośredniej współpracy z systemami korzystającymi z brokerów komunikacji obiektowej zgodnych ze specyfikacją CORBA. Wprawdzie Microsoft współpracuje z HP nad opracowaniem mostu łączącego te dwa systemy obiektowe, ale nie przewiduje włączania elementów mostu do Windows.


TOP 200