Wzajemna licytacja

Targi Comdex widziały już niejedno spektakularne wydarzenie. Były świadkiem premier Windows i OS/2. Ostatnią, jesienną edycję targów zdominowała walka systemów operacyjnych.

Targi Comdex widziały już niejedno spektakularne wydarzenie. Były świadkiem premier Windows i OS/2. Ostatnią, jesienną edycję targów zdominowała walka systemów operacyjnych.

Ubrani w koszulki polo przedstawiciele IBM reklamowali ostatnią wersję OS/2. Natomiast Microsoft działał na trzech frontach. Pokazał najnowsze Windows NT, wersję beta Windows 95, a także rozpuszczał plotki o Cairo (następcy Windows NT), które jeden ze specjalistów nazwał Windows 96.

Nowości Microsoft

Pod koniec 1994 r. Microsoft rozprowadzał wersję Beta 2 Windows 95. Następna wersja (Beta 3) spodziewana jest niebawem, zaś ostateczny produkt - późną wiosną. "Beta 3 będzie już prawie kompletną wersją. Gotowe Windows 95 będą zawierały prawdopodobnie już tylko kilka kosmetycznych poprawek", mówi Rogers Weed - szef grupy odpowiadającej za systemy operacyjne. Użytkownicy będą mogli kupić wstępną wersję Windows 95 za ok. 30 USD. Przedstawiciele Microsofta poświęcili sporo czasu na wyjaśnienie zdezorientowanym uczestnikom targów, różnic między kolejnymi systemami operacyjnymi tej firmy.

"Microsoft uważa, że Windows NT są produktem bardziej dojrzałym i lepszym od Windows 95, do zastosowań wymagających dużej niezawodności", mówi Brad Silverberg, wiceprezydent Microsofta. Stwierdza on również, że pod Windows 95 będzie można uruchomić, w nie zmienionej postaci, większość aplikacji Windows 3.1. Jednak Microsoft namawia twórców oprogramowania do optymalizowania swoich produktów pod kątem nowych Windows, zwłaszcza że kompatybilność nie będzie dotyczyła niektórych narzędzi i akcesoriów. Microsoft planuje kontynuowanie polityki wsparcia dla Windows 3.1 nawet po wprowadzeniu na rynek Windows 95 (ale przedstawiciele firmy nie powiedzieli - na jak długo). Microsoft planuje wprowadzić na rynek Cairo w roku 1996 zaś testy nowego systemu operacyjnego rozpoczną się w 1995 r.

"Microsoft przeniesie wszystkie swoje aplikacje pisane na komputery desktop do Windows 95" zapowiedziała Liz King - dyrektor firmy ds. marketingu. Tym niemniej Windows 95 nie jest systemem dedykowanym dla komputerów tej klasy. Poza nowymi cechami komunikacyjnymi, takimi jak powłoka dla usług oferowanych przez Microsofta w trybie konwersacyjnym (Microsoft Network), system ma także możliwość używania protokołów TCP/IP, Network Basic I/O System, IPX/SPX oraz Point-to-Point Protocol.

Odpowiedź IBM

Przedstawiciele IBM promowali najnowszą wersję OS/2 - zawierającą powłokę Internetu, możliwość korzystania z protokołu TCP/IP, sieci Token Ring oraz z komutowanych łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie twierdzili oni, że Microsoft, planując cechy komunikacyjne Windows 95, ściągnął ich pomysły z OS/2 Warp.

"Warp cechuje wbudowany dostęp do IBM Global Network i ułatwione włączanie się do Internetu", mówi Walter Casey, dyrektor ds. marketingu. IBM będzie rejestrował użytkowników systemu Warp poprzez swoją sieć globalną i zapewni im uaktualnianie wersji oraz dostawę nowości. IBM zachęca również producentów oprogramowania, aby budowali swoje aplikacje bazując na OS/2 i rozpowszechniali ich próbne wersje korzystając z usług sieci IBM.

Pod koniec ub. r. rozprowadzano następną wersję systemu (beta), znaną pod roboczym tytułem OS/2 LAN Client. Nowa wersja zawiera: Warp; możliwość używania TCP/IP; requester (program przekazujący żądania od aplikacji stacji roboczej do aplikacji w serwerze) dla LAN Server, NetWare oraz LAN Distance oraz oprogramowanie klienta dla IBM System Performance Monitor. "Oprócz OS/2 IBM promuje LAN Server jako sieciowy system operacyjny", mówi Philip Powers - kierownik ds. systemów sieciowych IBM.

Niezależnie od współzawodnictwa, systemy operacyjne Microsoft i IBM były i będą ze sobą powiązane. Obecnie rozprowadzana wersja OS/2 zakłada, że użytkownik systemu ma już zainstalowane DOS i Windows (ich obecność zapewnia kompatybilność aplikacji). Tym niemniej przedstawiciele IBM utrzymują, że następne wersje będą już w pełni samodzielne.


TOP 200