Wyższy kapitał Bankier.pl

Kapitał zakładowy spółki, na mocy umowy pomiędzy MCI a pozostałymi akcjonariuszami Bankier.pl S.A., został podwyższony do kwoty 3,29 mln zł.

Kapitał zakładowy spółki Bankier.pl SA został podwyższony o 1,9 mln zł do kwoty 3,29 mln zł. Podwyższenie jest wynikiem umowy inwestycyjnej zawartej w lutym br. między MCI Management a pozostałymi akcjonariuszami spółki.

Zobacz również:


TOP 200